««« Avalehele

          Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Üldplaneering | Detailplaneeringud | Arhitektuuri võistlus | Fotogalerii | Linna ehituspõhikiri | Geodeeia | Kaart | Kontakt |
  Teie arvamus Linna planeeringust.      Ваше мнение о планировке города.       Your opinion about the city planning.
   Naita teisi arvamusi.                               Показать высказанные мнения.              Show the pronounced opinions. 

Narva linna detailplaneeringute skeem PDF formaadis seisuga 12.02.2007. 13.01.2005.  24.04.2004.  01.02.2002.  14.11.2002. 11.04.2003.

 Juhend "Detailplaneeringu koosseis ja vormistamise nõuded" >>>> Blanketid

 

  PLANEERINGUTE LEPPEMÄRGID   (PDF)

Detailplaneeringute algatamine 2008

Detailplaneeringute algatamine 2007

Detailplaneeringute algatamine 2006

Detailplaneeringute algatamine 2005

Detailplaneeringute algatamine 2004

Detailplaneeringute algatamine 2003

Detailplaneeringute algatamine 2002

Detailplaneeringute algatamine 2001

Detailplaneeringute algatamine 2000

Detailplaneeringu vastu võtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Detailplaneeringu kehtestamine


Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Planeeringutega saab tutvuda alates aadressil: Narva Peetri plats 5, ruum 301.

  Joala-Kreenholmi tn ristmiku  17.01.2008. nr 13 :  Tellija Narva LV Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maa-ala krundipiiride täpsustamine, liikluskorralduse lahendamine, haljastuse ja heakorrastuse korraldamine, ristmiku liikluskorralduse reguleerimine. Planeeritava ala pindala on ca 1 ha. Plaan PDF

  Võidu pargi maa-ala (v.a Joala 8b) detailplaneeringu II etapi - (endiselt Gerassimovi tn - Joala tn vahelise park)  29.11.2007 nr 426 : Uus tellija Diamondome OÜ (DP nimetuse ja lähteülesande muutmine toimus 20.10.2006.a Narva Linnavolikogu otsusega nr 166),  Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on krundipiiride määramine, pargi korrastamine linna rohe-ja puhkealaks, liikluskorralduse lahendamine. Plaan PDF

  Daumani tn 4a 06.12.2007. nr 433 : Tellija OÜ Narva Kaubanduskeskus. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maa-alale ehitusõiguse andmine büroohoone ehitamiseks, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine. Planeeritava ala pindala on ca 0,3 ha. Plaan PDF

  Kreenholmi- 26.Juuli- Uusküla- Oru kvartali liikluskeem   15.03.2007 nr 91  : Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet. Töö eesmärk - planeeritavale maa-alale heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (parkimise ja Kreenholmi- 26.Juuli- Uusküla- Oru kvartali liikluskorralduse) lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 25,15 ha. Plaan PDF

  Rahu 42a  26.01.2007. nr 27  : AS ZUR Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavale maa-alale ehitusõiguse andmine hambakliiniku ehitamiseks; krundipiiride täpsustamine; heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 0,5 ha. Plaan PDF

  Puskini tn 55 maa-ala  18.05.2006 nr 79  : Junona AS, 01.11.2004.a, nr 1093/1-11. Töö eesmärk - planeeritavale maa-alale ehitusõiguse andmine ärihoone (ehitusmaterjalide kauplus) rajamiseks, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (jurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Maa- alale planeeritakse ehitada kahekordne ärihoobe ehitusalase pinnaga kuni 4000 m2. Planeeritava ala pindala on ca 1,56 ha. Plaan JPG Plaan PDF

  Bastion Gloria 20.02.2003. 17/10 : Tellija - Narva Arhitektuuriamet. Töö eesmärk - piiride muutmine, hoonestusõiguse seadmine, liiklusskeemi väljatöötamine. Planeeritava ala pindala on ca 10,4 ha. Plaan JPG

  Tallinna mnt 14-28 - 23.05.2001 276/40  : Tellija - OÜ Augenblick. Plaan (0,2 mb JPG) Makett Töö eesmärk - maakasutuse piiride muutmine, uute kruuntide loomine ühiskondliku otstarbega hoonete ehitamiseks, hoonestuõiguse määramine.

Detailplaneeringu kehtestamine

  Narva linna Balti Elektrijaama Tuhavälja nr 2 tulepargi objekti asukoha valiku teemaplaneering 18.12.2007. nr 462 :  Tellija - AS Narva Elektrijaamad.  Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on asukoha valimine tuulegeneraatorite, juurdepääsuteede ning montaaživäljakute, elektri- ja sideliinide rajamiseks, valve- ja turvasüsteemide ja rajatiste paigaldamiseks. Planeeritava ala pindala on ca 714 ha. Plaan PDF

 Puškini tn 64  06.12.2007. nr 432 – OÜ Balti Ehitusteenused : Detailplaneeringu algatamise avaldus nr 1- 11/ 864, 19.12.2002.a. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine. Planeeritava ala pindala on ca 5,8 ha. Plaan JPG

  Joala tn 8 ja selle läheala - (endiselt Gerassimovi tn - Joala tn vahelise park)  29.11.2007 nr 425 : Uus tellija Diamondome OÜ (DP nimetuse ja lähteülesande muutmine toimus 20.10.2006.a Narva Linnavolikogu otsusega nr 166),  Töö eesmärk - krundi piiride määramine (maa- ala jagamine 5 krundiks, maatükk nr 1 pindalaga 13500 m2 sihtotstarbega ärimaa moodustatakse Gerassimovi kultuurimaja teenindamiseks; maatükk nr 2 pindalaga 24560 m2 sihtotstarbega sotsiaalmaa moodustatakse pargiala; maatükk nr 3 pindalaga 1020 m2 sihtotstarbega ärimaa moodustatakse olemasoleva hoone teenindamiseks; maatükk nr 4 pindalaga 1960 m2 sihtotstarbega sotsiaalmaa moodustatakse spordirajatisele (tenniseväljak); maatükk nr 5 pindalaga 5850 m2 sihtotstarbega ärimaa moodustatakse atraktsioonide aluseks maaks). Planeeritava ala pindala on ca 5,0 ha. Plaan PDF

  Vihma tn 25 maa-ala 29.11.2007. nr 424 :  Tellija - Jefim Šabarov. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava maa-ala kruntideks jagamine, ehitusõiguse määramine elamu ehitamiseks, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning nendega varustamise lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 0,75 ha. Plaan PDF

  Hariduse 5a, 5b, 5c. 5d, 5e, 5f ja Puškini 27 maa-ala 17.01.2008. nr 15 :  Tellija - FAMA Invest OÜ. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavale maa-alale uute krundipiiride moodustamine; maakasutuse sihtotstarbe osaline muutmine; maa-alale ehitusõiguse andmine kaubandus-, büroo ja elamupindade ehitamiseks; heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine; tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 1,3 ha.

  Daumani tn 2a ja 2b  15.11.2007. nr 405 : Tellija OÜ Narva Kaubanduskeskus. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maa-alale ehitusõiguse andmine tasulise kinnise autoparkla ja kahe hoone ehitamiseks, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ja krundipiiride ühendamine. Planeeritava ala pindala on ca 1,85 ha. Plaan PDF

  Daumani tn 2c  17.01.2008. nr 17 : Tellija OÜ Narva Kaubanduskeskus. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maa-alale ehitusõiguse andmine autoremondi ja müügisalongi ehitamiseks, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine. Planeeritava ala pindala on ca 1,05 ha. Plaan PDF

  Kreenholmi tn 52 ja 54 maa-alade 16.08.2007. nr 329 :  Tellija - VP Market OÜ. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritaval maa-alal asuvate kinnistute liitmine, ehitusõiguse määramine kaubanduskeskuse ehitamiseks, liikluskorralduse ja jalakäijate teede lahendamine, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse korraldamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning nendega varustamise lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 1,3 ha. Plaan PDF

  Kangelaste 37a, 37b, 39a, 39b maa-ala   15.11.2005 nr 407  : Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet. Töö eesmärk -  ehitusõiguse määramine, krundipiiride muutmine, heakorrastuse, haljastuse liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 2 ha.  Plaan PDF Plaan JPG

 Mõisa tn (Partisani tn-Tiimani tn)  15.11.2007. nr 399 : Tellija Narva LV Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on uue teelõigu väljaehitamine; ühenduse loomine Mõisa tn ja Tiimani tn vahel; liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 0,5 ha. Plaan PDF

 Tähe tn 5  24.05.2007. nr 227  : Tellija Narva LV Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 2,3 ha. Plaan PDF JPG

  Tiimani tn 20 05.04.2007.a. nr 113 :  Tellija - Valerston Grupp 22.05.2006.a, nr 686/1-11. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavale maa-alalt olemasoleva teenindusmaja likvideerimine ning uue ehitusõiguse andmine kaubandus- ja teenindushoone ehitamiseks, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamise lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 1,0 ha. Plaan JPG Plaan PDF

  Linda tn 5   26.01.2007. nr 29 : Tellija - OÜ Nibelung 27.04.2006. nr 256/1-11.  Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavale maa-alale ehitusõiguse andmine olemasoleva hoone renoveerimiseks ja juurdeehituseks äri- ja büroohoone tarbeks, maa-ala liikluskorralduse, heakorrastuse, haljastuse lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ja varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 0,4 ha. Plaan PDF ja vaated JPG

  Hariduse tn 22 maa-ala   28.09.2006. nr 156  : Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet. Töö eesmärk - ehitusõiguse määramine staadioni töö korraldamiseks (tribüünide, abiruumide rajamine), heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 4,5 ha. Plaan PDF

  3.Roheline tn 9   28.09.2006. nr 155  : Tellija OÜ Tšupova  10.02.2005.a, nr 153/1-11. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 0,09 ha. Plaan PDF

  Kraavi tn 14  24.08.2006 nr 136 :  Tellija - Pimeaia Kinnisvara OÜ  03.01.2006.a, nr 3/1-11. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse andmine poolelioleva hoone ehitamiseks korterelamuks, kruntideks jagamine, sihtotstarbe muutmine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine. Planeeritava ala pindala on ca 0,64 ha. Plaan PDF Plaan JPG

  Kerese- Linda- Kosmonaudi- Puškini kvartali (va Kosmonaudi tn 6) liikluskeem  29.06.2006. otsus 102  : Tellija - Kolle AS, 10.11.2004.a, nr 1129/1-11. Töö eesmärk - planeeritavale maa-alale heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (parkimise ja Kosmonaudi- Kerese- ning Linda- tänavalt planeeritavale maa-alale juurdepääsude) lahendamine ning tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 2,2 ha. Plaan PDF

  Rahu tn 41  01.06.2006 nr 93 : Tellija - Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet. Detailplaneeringu eesmärk on maa-ala kruntideks jaotamine ning ehitusõiguse andmine linna liinibusside lõpp- peatuse rajamise tarbeks. Sinnajuurde liikluskorralduse, heakorrastuse ja haljastuse korraldamine ja rajamine. Planeeritava ala pindala on ca 3,7 ha, munitsipaalmaa. Plaan PDF

  Puškini tn 50  20.04.2006 otsus 62  : Tellija - OÜ Tamali Kaup  09.02.2004.a, nr 143/1-11. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 0,19 ha. Plaan JPG Plaan PDF

 Süsiaugu kinnistu maa-ala 06.04.2006 otsus 60 Tellija - Vestman Kinnisvara AS, 13.07.2004.a. nr 697/1-11. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine elamu kruntide rajamise tarbeks, ehitusõiguse määramine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) lahendamine ning tehnovõrkude rajamise määramine. Planeeritava ala pindala on ca 3,7 ha. Plaan PDF. Plaan tehn.

  Võidu prospekt 19  06.04.2006 otsus 58 : Tellija - AS AGDECK-AUTO. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavale maa-alale ehitusõiguse andmine jaekaubanduse, autoteeninduse ja kinnisvara rendi otstarbel; sihtotstarbe muutmine; krundipiiride täpsustamine; heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Lähteülesande muutmine (planeeritava ala pindala vähenemine) ca 0,4 ha  Plaan PDF

  Puškini tn 59  23.03.2006 otsus 46  : Tellija - OÜ HALAVER- TORU  07.02.2005.a, nr 123 /1-11. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 0,9 ha. Plaan PDF.

  Oru tn, 6.Paemurru ja Parve tn vaheline maa-ala  06.10.2005 nr 151/63 Tellija - T.Muhhina, T.Ushakova, V.Vesselov, S.Jurtshenko : Töö eesmärk-hoonestusõiguse ja sihtotstarbe määramine. Plaan

  Kangelaste 39   25.08.2005 nr 138/60  – Tellija FIE Valeri Kois 05.01.2005.a, nr 17/1-11. Töö eesmärk -  ehitusoiguse maaramine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepaasude ja parkimise) ja jalakaijate teede lahendamine, tehnovorkude asukoha maaramine ning varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 0,5 ha,  Plaan

  Kose 4, 4a, 6, 8 kruntide ning lähiala  25.08.2005 nr 137/60  Tellija - Ida-Viru Piirivalvepiirkond, 21.11.2003 a. nr 2206. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, kruntide ehitusõiguse määramine (rahvusvahelise piiripunkti rajamiseks) ning tänavate maa-alade ja liikluskorralduse määramine. Planeeritava ala pindala on ca 0,7 ha. Plaan

  Jõesuu tn 15  25.08.2005 nr 136/60  Tellija - Albion Motors : Detailplaneeringu algatamise avaldus nr 1-11/707, 31.10.2003.a. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on krundi ehitusõiguse määramine. Planeeritava ala pindala on ca 0,3 ha. Plaan

  Tiigi tänava idapoolne maa-ala  25.08.2005 nr 134/60  – Detailplaneeringu algatamise taotleja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, kruntide ehitusõiguse määramine ning tänavate maa-alade ja liikluskorralduse määramine. Planeeritava ala pindala on ca 10 ha. Plaan

 Lavretsovi tn 9  28.07.2005 nr 130/59  Tellija - TÜ Vesta King. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on krundi planeeritava maa-ala jaotus, krundi ehitusõiguse määramine. Planeeritava ala pindala on ca 0,17 ha Plaan

 Pikse tn 6  28.07.2005 nr 129/59  Tellija -  Olga Timofejeva, 15.03.2004.a. nr 265/1-11. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavale maa-alale ehitusõiguse määramine individuaalelamu rajamiseks, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) lahendamine ning tehnovõrkude asukoha määramine. Planeeritava ala pindala on ca 0,6 ha. Plaan

  Tallinna mnt 41   28.07.2005 nr 128/59  : Tellija - AS ASTRI-NARVA 21.12.2004.a, nr 1296/1-11. Töö eesmärk -  laiendada olemasolevat kaubanduskeskust; ehitusõiguse määramine, krundipiiride täpsustamine, ja sihtotstarve muutmine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Kinnitada 19.05.2005.a. Narva Linnavolikogu otsusega nr 76/ 55 detailplaneeringu lähteülesande uued projekteerimispiirid detailplaneeringu tellija taotluse alusel. Planeeritava ala pindala on ca 2,0 ha. Plaan Vaade1

 Rakvere tn 13  07.07.2005. nr 118/58  Tellija - Narva Kristlik Nelipühi Kogudus : töö eesmärk - ehitusõiguse määramine. Plaan JPG  NB! Vastavalt 15.03.2007 volikogu otsusega nr 99 tunnistada Rakvere tn 13 detailplaneering kehtetuks.

  Hariduse tn 5 maa-ala 07.07.2005. nr 117/58  : Tellija - AS NTT, 22.12.2004.a, nr 1300/1-11. Töö eesmärk - planeeritava maa-alale ehitusõiguse määramine kaubandus-ärihoonete rajamiseks ning laiendamiseks, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine ning tehnovõrkude asukoha määramine. Kinnitada 13.01.2005.a. Narva Linnavolikogu otsusega nr 9/ 49  detailplaneeringu lähteülesande uued projekteerimispiirid detailplaneeringu tellija taotluse alusel.  Planeeritava ala pindala on ca 3,67 ha. Plaan PDF Plaan JPG Vaade1 Vaade2

  Kerese tn 40g lähiala   09.06.2005 91/56  : Tellija - Albion Motors OÜ, 19.11.2004.a, nr 1164/1-11. Töö eesmärk - planeeritavale maa-alale heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (Kerese 40g krundile juurdepääsu) lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 0,24 ha. Plaan

  Eesti Raudtee 28.04.2005. nr 71/54 : Tellija - AS EESTI RAUDTEE. Töö eesmärk - Narva raudtee jaama rekonstrueerimine.  Plaan JPG (1 mb JPG), Plaan PDF (8 mb JPG)  NB. DP tühistatud 27.10.2005. Kohtu otsuse nr 3-128/2005 alusel.

  Endise Börsihoone maa-ala  28.04.2005 nr 72/54  Tellija - Tartu Ülikooli Narva Kolledž, 18.12.2003 a. nr 1-11/218. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, kruntide ehitusõiguse määramine ning tänavate maa-alade ja liikluskorralduse määramine. Planeeritava ala pindala on ca 3,5 ha.  Plaan

  Saksa Johannesse koguduse ja Soome koguduse surnuaed  07.04.2005. nr 58/53  – Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet : Detailplaneeringu algatamise avaldus nr 1-11/668, 15.10.2003.a. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on on: planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine ja heakorrastuse põhimõtete määramine. Planeeritava ala pindala on ca 3,2 ha. Plaan

  Kerese 46 ja Kerese 72 vahelise maa-ala  17.03.2004 nr 42/52  Tellija - Narva Linnamajandusamet : Detailplaneeringu algatamise avaldus nr 1-11/401, 11.06.2003.a. Planeeringu eesmärk on: planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, krundi ehitusõiguse ning tänavate maa-alade ja liikluskorralduse määramine. Planeeritava ala pindala on ca 2,9 ha.  Plaan JPG

  Rakvere tn 24  17.03.2004 nr 41/52 Tellija - Vadim Malõshev : töö eesmärk - ehitusõiguse määramine.  Plaan

  Betooni tn 15  17.03.2004 nr 40/52  Tellija - Liidia Pavlenko : Detailplaneeringu algatamise avaldus nr 1-11/419, 20.06.2003.a. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine ning krundi ehitusõiguse määramine. Planeeritava ala pindala on ca 0,25 ha.  Plaan

  Kreenholmi tn 45  25.11.2004  141/44  : Tellija - Narva Kutseõppekeskus.  Töö eesmärk - krundi  ehitusõiguse määramine, liiklusskeemi lahendamine. Plaan JPG

  Energia turg  28.10.2004 131/42  : Tellija - Narva Arhitektuuri Amet. Töö eesmärk - maakasutuse piiride määratlemine turukaubanduse korraldamiseks. Liikluskorralduse lahendamine. Plaan JPG

 Pushkini tn 56  28.10.2004 nr 130/42  Tellija - AS KAUPMEES&KO, 12.04.2004.a. nr 346/1-11. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on krundi hoonestusala piiritlemine, samuti liikluskorralduse ja parkimise lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 0,9 ha. Plaan JPG

  Rakvere 71  26.08.2004 nr 112/38  Tellija - Megastone OÜ : Detailplaneeringu algatamise avaldus nr 1-11/589, 15.09.2003.a. Planeeringu eesmärk on: planeeritava krundi ehitusõiguse ning tänavate maa-alade ja liikluskorralduse määramine. Planeeritava ala pindala on ca 7,0 ha. Plaan JPG

  Siivertsi vana kalmistu  26.08.2004. 113/38  : Tellija - Narva Linnamajandusamet. Töö eesmärk - krundi piiride täpsustamine ja hoonestusõiguse määramine. Planeeritava ala pindala on ca 17,0 ha. Plaan JPG

 Rahu tn ja Rahu tn 3 vaheline maa-ala  27.05.2004 81/35  Tellija - AS Lukoil Eesti: töö eesmärk - ehitusõiguse määramine. Plaan JPG

  Rahu 36a  27.05.2004 79/35  Tellija - V-Mets OÜ : Detailplaneeringu algatamise avaldus nr 1-11/528, 14.08.2003.a. Planeeringu eesmärk on: planeeritava krundi ehitusõiguse ning tänavate maa-alade ja liikluskorralduse määramine. Planeeritava ala pindala on ca 1,4 ha. Plaan PDF

  Linna turg  27.05.2004 80/35  : Tellija - Narva Arhitektuuri Amet. Töö eesmärk - maakasutuse piiride määratlemine turukaubanduse korraldamiseks. Liikluskorralduse lahendamine. Plaan GIF

 Tähe tn 28a  29.04.04 nr 57/32  – Slavik Zahharjan : Detailplaneeringu algatamise avaldus nr 1- 11/847, 16.12.2002.a. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse ja tänavate maa- alade ja liikluskorralduse määramine. Planeeritava ala pindala on ca 0,1 ha. Plaan JPG

  Tallinna mnt 64 29.04.04 nr 56/32  Tellija - OÜ Pranko. AS Shell : töö eesmärk - hoonestusõiguse määramine, liikluskorralduse lahendamine. Plaan JPG

  Kangelaste prospekt 2 26.02.2004 nr 21/28 Tellija - OÜ M-NAR : töö eesmärk - hoonestusõiguse ja sihtotstarbe määramine ning krundipiiride muutmine. Plaan JPG  

  Kanepi tn 14  26.02.2004 nr 22/28 Tellija - OÜ Rändrüütel : Töö eesmärk - hoonestusõiguse ja sihtotstarbe määramine, liikluskorralduse lahendamine. Plaan GIF

  Kerese tn 27  19.12.2003. 165/25 Tellija - AS Narva Saun : Töö eesmärk - hoonestusõiguse ja sihtotstarbe määramine, liikluskorralduse lahendamine. Plaan JPG, Plaan PDF

  Tolli tn   27.11.2003 nr 154/24  : Tellija - Narva Arhitektuuri Amet. Töö eesmärk - maakasutuse piiride määratlemine ning kruntimine eramuehituse korraldamiseks, projekteerimise piires ala funktsionaalse otstarbe määramine. Liikluskorralduse lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 4,0 ha. Plaan JPG

  6.Paemurru tn 17  27.11.2003 nr 154/24 : Tellija - Juri Sapožnikov. Töö eesmärk - maakasutuse piiride suurendamine vaba ala arvalt, ehitusõiguse määramine. Plaan JPG, Plaan PDF

 Mängu tn 1 27.11.2003 nr 151/24 : Tellija - V. Valliste. Töö eesmärk - Hoonestusõiguse ja määramine ja krundi suurendamine. Plaan JPG

 Kraavi tn 2, 7  27.11.2003 nr 151/24 Tellija - Vjatsheslav Skvortsov: töö eesmärk - ehitusõiguse määramine. Plaan JPG, Plaan PDF

  Hariduse tn 22  09.10.2003 nr 131/22  Tellija - Arhitektuuri ja Linna Planeerimise Amet : töö eesmärk - ehitusõiguse määramine. Plaan JPG ja PDF.

  Elektrijaama tee 29  09.10.2003 nr 130/22  Tellija - AS Eesti Energia : töö eesmärk - ehitusõiguse määramine. Plaan PDF.

  Mõisa tn 1b  09.10.2003 129/22  : Tellija - TÜ Gerkules. Töö eesmärk - Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maakasutuse piiride määratlemine, projekteerimise piires ala hoonestusõiguse ja funktsionaalse otstarbe määramine. Liikluskorralduse lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 0,5 ha. Plaan JPG

 Raekoja plats 1  04.09.2003 nr 106/20  Tellija - Arhitektuuri ja Linna Planeerimise Amet : Detailplaneeringu algatamise >>>> Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on krundipiiride määramine. Planeeritava ala pindala on ca 0,3 ha Plaan JPG  

 Rahu tn 3 läänepoolne maa-ala  04.09.2003. nr 105/20  Tellija - Narva Linnamajandusamet: töö eesmärk - ehitusõiguse määramine.  Plaan JPG

  Rakvere 61 22.08.2003 nr 99/19 : Tellija - TÜ ALA-NV. Planeeritava ala pindala on ca 0,6 ha Plaan JPG  

  Daumani 20 ja Puškini 69  19.06.2003 nr 94/18 : Tellija - NARVA KINNISVARABÜROO - Plaan JPG

  Tallinna mnt 45, 47, 49, 51, 53 19.06.2003 nr 76/18 : Tellija - VALERI KOIS. Planeeritava ala pindala on ca 1,9 ha Plaan JPG  

  Rakvere ja Pushkini tn nurk  19.06.2003 nr 76/18  : Tellija - Narva Arhitektuuri Amet. Töö eesmärk – krundi piiride täpsustamine ja hoonestusõiguse määramine. Planeeritava ala pindala on ca 4,4 ha Plaan GIF või Plaan PDF

  Pikse tn 15  19.06.2003 nr 76/18 : Tellija - Tatjana Fantassova. Töö eesmärk – krundi piiride muutmine, ehitusõiguse määramine. Planeeritava ala pindala on ca 0,2 ha Plaan

  Karja tn 5 19.06.2003 nr 76/18  Tellija - M.Samsonov : töö eesmärk- ehitusõiguse määramine. Planeeritava ala pindala on ca 0,4 ha Plaan JPG.

  Kreenholmi 21 19.06.2003 75/18 : Tellija - TÜ ALA-NV Planeeritava ala pindala on ca 1,0 ha. Plaan JPG  

  3.Paemurru tn 15 08.05.2003. 64/15 : Aleksandr Bashinski. Töö eesmärk – ehitusõiguse määramine. Planeeritava ala pindala on ca 0,4 ha. Plaan JPG

  Kerese 3, Komonaudi 4, 6 24.04.2003  46/14 : AS Pak Kaubandus  Plaan PDF või Plaan JPG (1 mb PDF) ja Makett JPG Kirjeldus

  Raja tn 3  20.03.2003 33/12  : OÜ Fervesta Grupp. Töö eesmärk – ehitusõiguse määramine. Plaan JPG

  Rakvere 17  20.03.2003 33/12 : AS ORGLE. Töö eesmärk - maakasutuse suurendamine, funktsioonide säilitamise ja hoonestusõiguse määramine. Plaan JPG

  Kevade tn 6  20.03.2003 33/12  : G. Paal. Töö eesmärk - detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maakasutuse piiride määratlemine, projekteerimise piires ala hoonestusõiguse ja funktsionaalse otstarbe määramine. Plaan JPG

  Kerese tn 40  20.03.2003 32/12  : OÜ Albion Motors, TÜ Tehnoauto, OÜ Eesti Nitro, OÜ Inter Soja Baltic : Töö eesmärk - hoonestusõiguse ja sihtotstarbe määramine, liikluskorralduse lahendamine. Plaan JPG

  Pähklimäe tn 2b  20.03.2003 32/12  : AS Nipress, 25.01.2001 avaldus nr 1-11/93, 1-11/94, Töö eesmärk - hoonestusõiguse määramine. Plaan JPG

  Tolli tn 15  06.03.2003 25/11 : Olga Ignatjeva. Töö eesmärk – krundi piiride muutmine, ehitusõiguse määramine. Plaan JPG

  Rahu tn 40  20.02.2003. 16/10 : OÜ Svesten. Töö eesmärk - krundi piiride täpsustamine, ehitusõiguse ja talitusliku otstarbe määramine. Plaan JPG

  Kangelaste 37, 37a, 37b, 39, 39a, 39b 13.12.2002 543/5 : OÜ NARSIL – finantseerija Plaan JPG

  Kreenholmi tn 18a  13.12.2002 543/5 : OÜ Kõrgus. Töö eesmärk - krundi hoonestusõiguse määramine. Plaan JPG

  Rahu tn 47  13.12.2002 543/5 : GÜ Severnõi 7 (E. Gasanbekov). Töö eesmärk - krundi hoonestusõiguse määramine. Plaan JPG

  Rahu tn 4  13.12.2002. 542/5  : AS Famar-Desi Vant. Töö eesmärk – ehitusõiguse määramine. (JPG1) (JPG2)

  Tallinna mnt 55a  09.10.2002 515/63  : AS Neste Eesti. Töö eesmärk – krundi piiride ja ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse lahendamine. Plaan PDF , Plaan JPG

  Hariduse tn 5  18.09.2002 503/62  : AS NTT. Töö eesmärk - hoonestusõiguse ja sihtotstarbe määramine, liikluskorralduse lahendamine. (JPG) - Tuhistatud 28.10.2004. a. linnavolikogu otsusega nr 129/42.

  Vaksali tn 19  13.02.2002 nr 416/54 : OÜ S.V.O. Baltic International. Töö eesmärk - maakasutuse piiride täpsustamine, krundi hoonestusõiguse määramine. Plaan (0,1 mb JPG)

 Narva Linnasadam 29.05.2002 465/59 : Narva Linnavaraamet. > Plaan (0,6 mb PDF) > Plaan (0,4 mb JPG)

 Rakvere 55 ja Puškini 37,39 29.05.2002 466/59 : EESTI JEHHOOVA TKL Plaan (0,4 mb JPG)

 Pikse tn 14  17.04.2002 454/58  : Vladimir Kuzmin. Töö eesmärk – ehitusõiguse määramine. Plaan

 Pikse 4  17.04.2002 452/58 : A. Kozlov Plaan  

  Hariduse tn 18  17.04.2002 451/58 : AS Eesti Telefon. Töö eesmärk - olemasoleva maakasutuse piiride korrigeerimine, krundi hoonestusõiguse määramine. > Plaan (0,8 mb PDF)

  Rakvere tn 23  30.01.2002 409/53  : OÜ Albion Motors. Töö eesmärk - ala sihtotstarbe osaline muutmine ja krundi hoonestusõiguse määramine. Plaan

  Kraavi tn 14 30.01.2002 409/53  : OÜ Asparagos. Makett * Plaan (1MB PDF formaadis)

  Narva linna üldplaneering 28.11.2001 92/49

  Aasa tn 21  07.11.2001 369/48 : Nadežda Gorlovitš. Plaan

  Kalda tn 9 12.09.2001 345/44 : Narva Kutseõppekeskus. Plaan 1   Plaan 2    Plaan 3  

  26.Juuli tn 4 (Kreenholmi staadion)  27.06.01. 304/42 : spordiosakond Plaan

  Tapamaja tn 1 – 27.06.01. 304/42 : Leonid Tamjar Plaan  

  Sundja küla  25.04.2001 264/38  Plaan

  Tallinna mnt 7 – 13a  23.05.01. 201/32 : Mendenson & Narva Partnerid > Plaan (0,4 mb JPG) Plaan (0,8 mb PDF)

  Kangelaste pr 29  10.01.2000 200/32 > Plaan (0,3 mb PDF)

  Tallinna mnt 41 kauplus ASTRI  17.05.2000 103/14 Plaan (0,4 mb JPG)

 ««« Avalehele

Üldplaneering | Detailplaneeringud | Arhitektuuri võistlus | Fotogalerii | Linna ehituspõhikiri | Geodeesia | Kaart | Kontakt |
Valida alad, kuhu on võimalik rajada lastemänguväljakud.

© 2008 Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet. Tel. +372 35 99050