««« Avalehele

          Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Üldplaneering | Detailplaneeringud | Arhitektuuri võistlus | Fotogalerii | Linna ehituspõhikiri | Geodeeia | Kaart | Kontakt |
  Teie arvamus Linna planeeringust.      Ваше мнение о планировке города.       Your opinion about the city planning.
   Naita teisi arvamusi.                               Показать высказанные мнения.              Show the pronounced opinions. 

Narva linna detailplaneeringute skeem PDF formaadis seisuga 13.01.2005.  24.04.2004.  01.02.2002.  14.11.2002. 11.04.2003.

 Juhend "Detailplaneeringu koosseis ja vormistamise nõuded" >>>> Blanketid

 

  PLANEERINGUTE LEPPEMÄRGID   (PDF)

Detailplaneeringute algatamine 2008

Detailplaneeringute algatamine 2007

Detailplaneeringute algatamine 2006

Detailplaneeringute algatamine 2005

Detailplaneeringute algatamine 2004

Detailplaneeringute algatamine 2003

Detailplaneeringute algatamine 2002

Detailplaneeringute algatamine 2001

Detailplaneeringute algatamine 2000

Detailplaneeringu vastu võtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Detailplaneeringu kehtestamine  


Detailplaneeringute algatamine

2004. a.

  Königsholmi saare randumissild   09.12.2004 157/46  : Põhivõrk OÜ, 15.11.2004.a, nr 1153/1-11. Töö eesmärk - planeeritavale maa-alale ehitusõiguse andmine Narva veehoidla Königsholmi saarele randumissilla rajamiseks, heakorrastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude) lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 1,3 ha.

  Joaoru ja selle lähiala   09.12.2004 156/46  : Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet. Töö eesmärk - planeeritavale maa-alale ehitusõiguse andmine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 12,5 ha.

  Äkkeküla 1 maa-ala  otsus 25.11.2004 143/44 : taotlus 13.09.2004.a, nr 909/1-11BMF Baltic AS. Detailplaneeringu eesmärk on planeeritavale alale ehitusõiguse andmine tehnikaspordirajatiste (kart, kross jne) rajamise tarbeks. Liikluskorralduse lahendamine koos juurdepääsude ja parkimisega, haljastuse ja heakorrastuse lahendamine ning maa-ala tehnovõrkudega varustamine. Planeeritav ala on ca 20,8 ha, munitsipaalmaa.

 Kerese tn 3, Kosmonaudi tn 4 16.09.2004. 124/39 - Kolle AS, 16.08.2004.a. nr 807/1-11. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava maa-alale ehitusõiguse andmine kaubandus- ärihoone rajamiseks, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) lahendamine ning tehnovõrkude asukoha määramine. Planeeritava ala pindala on ca 0,7 ha.

 Hariduse, Vabaduse, Lavretsovi ja Vestervalli tänavatega piirnev ala 26.08.2004. 111/38 - Molong OÜ, 09.03.2004.a. nr 246/1-11. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine parkla rajamise tarbeks, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) lahendamine ning tehnovõrkude asukoha määramine. Planeeritava ala pindala on ca 2,1 ha.

 Tallinna mnt 73 22.07.2004. 99/37 - Famar- Desi Kinnisvara AS, Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine ning ehitusõiguse andmine ehitusmaterjalide kaupluse rajamiseks, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) lahendamine ning tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 2,3 ha.

 5.Paemurru 19 krundi ning lähiala  25.03.2004 nr 34/30  –  Igor Sild, 04.02.2004.a. nr 113/1-11. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine ja krundi ehitusõiguse määramine. Planeeritava ala pindala on ca 0,28 ha.

 Paemurru linnaosa eramute kruntide piiridest kuni Kadastiku tänavani maa-ala  25.03.2004 nr 33/30  –  Junona AS, 04.02.2004.a nr 109/1-11. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, krundi ehitusõiguse määramine ning tänavate maa-alade ja liikluskorralduse määramine. Planeeritava ala pindala on ca 13,3 ha.

 Oru 1, 3, ja Uusküla 2, 4 kruntide  25.03.2004 nr 32/30  – Alfatom TÜ, 00.01.2004.a. nr 00/1-11 Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine kliiniku ehitamiseks ning liikluskorralduse lahendamine. Planeeritava ala pindala on 1,2 ha.

 Tallinna mnt 81 läänepoolse maa-ala  25.03.2004 nr 31/30  – Hat-Auto AS, 23.01.2004.a. nr 59/1-11. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine ja krundi ehitusõiguse määramine. Planeeritava ala pindala on ca 2,1 ha. Planeeringuga kavatsetakse moodustada uus krunt pindalaga ca 5000 m², autode müügi- ja hooldekeskuse ehitamiseks. Ehitusalune pindala kuni 1500 m² - ni, kõrgus – 2 korrust.

  Ak. Maslovi 5  26.02.2004 nr 18/28  – Balti Ehitusteenused OÜ, 09.01.2004.a. nr 22/1-11. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on krundi ehitusõiguse määramine (sihtotstarbe muutmine ärimaaks, autode müügi- ja teeninduskeskuse ehitamiseks). Planeeritava ala pindala on ca 0,47 ha.

 

 ««« Avalehele

Üldplaneering | Detailplaneeringud | Arhitektuuri võistlus | Fotogalerii | Linna ehituspõhikiri | Geodeesia | Kaart | Kontakt |

© 2005 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet. Tel. +372 3599050