««« Avalehele

         Narva Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet          

Üldplaneering | Detailplaneeringud | Arhitektuuri võistlus | Fotogalerii | Linna ehituspõhikiri | Geodeeia | Kaart | Kontakt |
  Teie arvamus Linna planeeringust.      Ваше мнение о планировке города.       Your opinion about the city planning.
   Naita teisi arvamusi.                               Показать высказанные мнения.              Show the pronounced opinions. 

Narva linna detailplaneeringute skeem PDF formaadis seisuga 13.01.2005.  24.04.2004.  01.02.2002.  14.11.2002. 11.04.2003.

 Juhend "Detailplaneeringu koosseis ja vormistamise nõuded" >>>> Blanketid

 

  PLANEERINGUTE LEPPEMÄRGID   (PDF)

Detailplaneeringute algatamine 2008

Detailplaneeringute algatamine 2007

Detailplaneeringute algatamine 2006

Detailplaneeringute algatamine 2005

Detailplaneeringute algatamine 2004

Detailplaneeringute algatamine 2003

Detailplaneeringute algatamine 2002

Detailplaneeringute algatamine 2001

Detailplaneeringute algatamine 2000

Detailplaneeringu vastu võtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Detailplaneeringu kehtestamine


Detailplaneeringute algatamine

2002 a.

 Juhhanovi tn 12  13.12.2002 nr 541/5 – Galina Golõshev: töö eesmärk - ehitusõiguse määramine.

  Tapamaja tn 1  18.09.2002 nr 504/62 – Leonid Tamjarv : töö eesmärk - ehitusõiguse määramine. Plaan JPG (Tühistatud Narva Linnavolikogu 17.06.2004. otsusega nr 88/36)

  Tallinna mnt 19  18.09.2002 nr 504/62  – OÜ Euroekspert : töö eesmärk - ehitusõiguse määramine.

  Tallinna mnt 30a  20.06.2002 nr 488/60 – Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS : töö eesmärk - ehitusõiguse määramine. Plaan JPG.

  2.Jõesuu tn 36 20.06.2002 nr 488/60 – Pavel Babi : töö eesmärk - ehitusõiguse määramine.

  Suur-Aguli tn 8a  20.06.2002 nr 488/60  – Juri Issakov : töö eesmärk - ehitusõiguse määramine.

  Võidu tn 5-7  20.06.2002 nr 488/60 – OÜ Alvina Trading : töö eesmärk - ehitusõiguse määramine.

  Tallinna mnt 60  29.05.2002 nr 464/59 – Narva Ülestõusmise Õigeusu MTÜ : töö eesmärk - ehitusõiguse määramine.

  Tallinna mnt 19-21 29.05.2002 nr 464/59 – OÜ Euroeksprert : töö eesmärk - hoonestusõiguse määramine ja krundipiiride muutmine.

  Rahu tn 14 29.05.2002 nr 464/59 – OÜ Neeva Ehitus : töö eesmärk - hoonestusõiguse ja sihtotstarbe määramine ning krundipiiride muutmine.

  Lepa tn 5  17.04.2002 nr 453/58 – R.Tohter : töö eesmärk - hoonestusõiguse määramine.

 

 ««« Avalehele

Üldplaneering | Detailplaneeringud | Arhitektuuri võistlus | Fotogalerii | Linna ehituspõhikiri | Geodeesia | Kaart | Kontakt |
Valida alad, kuhu on võimalik rajada lastemänguväljakud.

© 2005 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet. Tel. +372 35 99050