««« Avalehele

         Narva Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet          

Üldplaneering | Detailplaneeringud | Arhitektuuri võistlus | Fotogalerii | Linna ehituspõhikiri | Geodeeia | Kaart | Kontakt |
  Teie arvamus Linna planeeringust.      Ваше мнение о планировке города.       Your opinion about the city planning.
   Naita teisi arvamusi.                               Показать высказанные мнения.              Show the pronounced opinions. 

Narva linna detailplaneeringute skeem PDF formaadis seisuga 13.01.2005.  24.04.2004. 01.02.2002.  14.11.2002. 11.04.2003.

 Juhend "Detailplaneeringu koosseis ja vormistamise nõuded" >>>> Blanketid

 

  PLANEERINGUTE LEPPEMÄRGID   (PDF)

Detailplaneeringute algatamine 2008

Detailplaneeringute algatamine 2007

Detailplaneeringute algatamine 2006

Detailplaneeringute algatamine 2005

Detailplaneeringute algatamine 2004

Detailplaneeringute algatamine 2003

Detailplaneeringute algatamine 2002

Detailplaneeringute algatamine 2001

Detailplaneeringute algatamine 2000

Detailplaneeringu vastu võtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Detailplaneeringu kehtestamine


Detailplaneeringute algatamine

2001 a.

  Oru tn 28  07.11.2001 367/48  : Roman Igotti. Töö eesmärk – ehitusõiguse määramine.

  Taime tn 5  07.11.2001 367/48  : Tatjana Prudnikova. Töö eesmärk – ehitusõiguse määramine.

  Kadastiku tn 57  07.11.2001 367/48  : AS Nakro. Töö eesmärk – territooriumi jagamine, hoonetele piiride määramine vastavalt omistatud aadressidele.

  Pikse tn 3  07.11.2001 367/48  : Aleksei Kuzmin. Töö eesmärk – krundi piiride muutmine, ehitusõiguse määramine.

  Mõisa tn 4  12.09.2001 342/44  : Narva Arhitektuuri Amet. Töö eesmärk - maakasutuse piiride määratlemine. Liikluskorralduse lahendamine.

  Rakvere tn 1  13.06.2001 285/41  : Eduard Zorin. Töö eesmärk - ehitusõiguse määramine krundi piiride ja otstarbe säilitamisega.

  1Jõe tn 46  12.04.2001 251/37  : Vladimir Gribov. Töö eesmärk - maakasutuse piiride suurendamine, krundi hoonestusõiguse määramine.

  Kreenholmi tn 39  12.04.2001 251/37  : WWW Narva Trading. Töö eesmärk - ala määramine turukaubanduse organiseerimiseks. 

  Uusküla tn 15  28.03.2001 244/36  : EÜ Baltika. Töö eesmärk - maakasutuse piiride muutmine.

 Pikse põik 9  14.02.2001 220/34  : Valentina Antipenko.

 ««« Avalehele

Üldplaneering | Detailplaneeringud | Arhitektuuri võistlus | Fotogalerii | Linna ehituspõhikiri | Geodeesia | Kaart | Kontakt |

Valida alad, kuhu on võimalik rajada lastemänguväljakud.

© 2005 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet. Tel. +372 35 99050