««« Avalehele

          Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Üldplaneering | Detailplaneeringud | Arhitektuuri võistlus | Fotogalerii | Linna ehituspõhikiri | Geodeeia | Kaart | Kontakt |
  Teie arvamus Linna planeeringust.      Ваше мнение о планировке города.       Your opinion about the city planning.
   Naita teisi arvamusi.                               Показать высказанные мнения.              Show the pronounced opinions. 

Narva linna detailplaneeringute skeem PDF formaadis seisuga 13.01.2005.  24.04.2004.  01.02.2002.  14.11.2002. 11.04.2003.

 Juhend "Detailplaneeringu koosseis ja vormistamise nõuded" >>>> Blanketid

 

  PLANEERINGUTE LEPPEMÄRGID   (PDF)

Detailplaneeringute algatamine 2008

Detailplaneeringute algatamine 2007

Detailplaneeringute algatamine 2006

Detailplaneeringute algatamine 2005

Detailplaneeringute algatamine 2004

Detailplaneeringute algatamine 2003

Detailplaneeringute algatamine 2002

Detailplaneeringute algatamine 2001

Detailplaneeringute algatamine 2000

Detailplaneeringu vastu võtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Detailplaneeringu kehtestamine   


Detailplaneeringute algatamine

2005. a.

  Kangelaste prospekt 11b 23.12.2005. nr 232 :  Tellija OÜ Euroekspert Grupp 13.07.2005.a, nr 800/1-11. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavale maa-alale ehitusõiguse andmine ärihoone ehitamiseks, sihtotstarbe muutmine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine. Planeeritava ala pindala on ca 0,58 ha.

  Pähklimäe tn 6a 23.12.2005. nr 229 :  Tellija TÜ Hõbe-Valgus GS, 28.11.2005. nr 1299/1-11. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maa-alale ehitusõiguse andmine hoone mahu suurendamiseks ( 2-korruse ehitamine), heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine. Planeeritava ala pindala on ca 0,4 ha.

  Päikese tn 16 09.12.2005. nr 166 :  Tellija OÜ IV Invest Development, 10.10.2005. nr 1094/1-11. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maa-alale ehitusõiguse andmine ridaelamute ja eramajade ehitamiseks, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine. Planeeritava ala pindala on ca 0,3 ha.

  Joaoru ja selle lähiala (II etapp) 09.12.2005. nr 167 :  Tellija Narva LV Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on linna puhkeala korrastamine, maa-alale ehitusõiguse andmine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine. Planeeritava ala pindala on ca 7 ha.

  Võidu-Kerese tiigi ja selle lähiala 09.12.2005. nr 168 :  Tellija Narva LV Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on tiigiäärse puhkeala korrastamine, maa-alale heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine, puhkekohtade ja mänguväljakute rajamine. Planeeritava ala pindala on ca 2,2 ha. Plaan Vaade

  Rahu tn 48 09.12.2005. nr 169 :  Tellija OÜ IV Invest Development, 10.10.2005. nr 1096/1-11. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maa-alale ehitusõiguse andmine rehvipaigalduse töökoja ja tasulise autoparkla ehitamiseks, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine. Planeeritava ala pindala on ca 1,2 ha.

  Rahu tn 42 09.12.2005. nr 170 :  Tellija OÜ IV Invest Development,, 10.10.2005. nr 1095/1-11. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maa-alale ehitusõiguse andmine kaupluse ja kohviku ehitamiseks, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine. Planeeritava ala pindala on ca 0,3 ha.

  Rahu tn 61 09.12.2005. nr 175 :  Tellija Narva LV Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maa-alale ehitusõiguse andmine, krundipiiride täpsustamine ja kruntideks jaotamine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine,võimalik garaažide laiendus, tootmise rajamine.Planeeritava ala pindala on ca 3,4 ha.

  Rahu tn 63 09.12.2005.a. otsuse nr 174 :  Tellija Narva LV Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maa-alale ehitusõiguse andmine, krundipiiride täpsustamine ja kruntideks jaotamine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine, võimalik Puškini tn pikendus, garaažide laiendus. Planeeritava ala pindala on ca 1,4 ha.

  Daumani tn 4c 09.12.2005. nr 172 :  Tellija OÜ IV Invest Development, 10.10.2005. nr 1093/1-11. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maa-alale ehitusõiguse andmine kohviku ehitamiseks, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine. Planeeritava ala pindala on ca 1 ha.

  Daumani tn 4b 09.12.2005. nr 171 :  Tellija OÜ IV Invest Development, 10.10.2005. nr 1092/1-11. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maa-alale ehitusõiguse andmine tasulise autoparkla ehitamiseks, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine. Planeeritava ala pindala on ca 2 ha.

  Paadi tn 10,10a,8,8a,6,6a  09.12.2005. nr 173 :  Tellija Aleksandr Jefimov, 03.10.2005. nr 1072/1-11. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maa-alale ehitusõiguse andmine eramajade ehitamiseks, krundipiiride täpsustamine ja sihtotstarbe muutmine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine. Planeeritava ala pindala on ca 0,8 ha.

 

  Daumani tn 14 09.12.2005. nr 186 : Tellija OÜ Blizzard . Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maa-alale ehitusõiguse andmine äri/logistikakeskuse ehitamiseks, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine. Planeeritava ala pindala on ca 0,7 ha.

  Rahu tn 7 09.12.2005. nr 183 : Tellija AS Lenar. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maa-alale ehitusõiguse andmine, maa-ala kruntideks jaotamine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine. Planeeritava ala pindala on ca 2,6 ha.

  Rahu tn 4  06.10.2005 150/63  :  Tellija AS Famar-Desi Kinnisvara, 05.09.2005.a. 971/1-11. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maa-alale ehitusõiguse andmine ehitusmaterjalide jae- ja hulgikaupluse laiendamise otstarbel, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse ja jalakäijate teede lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 1,5 ha.

  Kangelaste prospekt 25b  06.10.2005 149/63  :  Tellija OÜ Devisti, 24.08.2005.a. 936/1-11. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maa-alale ehitusõiguse andmine ärihoone ehitamiseks, sihtotstarbe muutmine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine. Planeeritava ala pindala on ca 0,26 ha.

  Äkkeküla 2 ja Äkkeküla 3  25.08.2005 133/60  :  Tellija Narva LV Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavale maa-alale ehitusõiguse andmine tervisekompleksi ehitamiseks ja terviseradade rajamiseks, kruntideks jagamine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine. Planeeritava ala pindala on ca 35 ha (NB! Lähteülesande muutmine 06.07.2006. nr 118)

  Kalda 16  09.06.2005 88/56  : East-Est OÜ. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavale maa-alale ehitusõiguse andmine korterelamu ehitamiseks; krundipiiride täpsustamine ja sihtotstarbe muutmine; heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 0,7 ha.

  Peetri plats  09.06.2005 86/56  : Tellija Narva LV Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on linna keskväljaku elavdamine ja korrastamine. Eesmärk on planeeritavale maa-alale ehitusõiguse andmine, krundipiiride täpsustamine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 4,7 ha. Plaan PDF

 Puškini 32  19.05.2005 75/55  : Tellija AS Konkord Planeeringu eesmärk on planeeritavale maa-alale ehitusõiguse andmine autoremonditöökoja ehitamiseks; heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (uue juurdepääsu ja parkimise ehitamine) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 0,3 ha

 Narva jõe vana sängi   7.04.2005 56/53  : Tellija OÜ Teko. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Eesmärgiks on torustikutüüpi hüdroelektrijaama ehitamine koos krundi edasise tööstusliku sihtotstarbe kasutamisega. Planeeritava ala pindala on ca 8,6 ha.

 6.Paemurru 14  7.04.2005 55/53  : Tellija Boriss Eidemiller. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on krundipiiride muutmine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 0,09 ha.

 Vestervalli tn 2a  7.04.2005 54/53  : Tellija OÜ MODULVEST ELAMU. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavale maa-alale ehitusõiguse andmine olemasoleva ehitise mahu suurendamiseks hotelli ehitamise tarbeks, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 0,07 ha.

 Daumani tn 2  17.03.2005 38/52  : Tellija Narva LV Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 3,9 ha.

 Puškini tn 42  17.03.2005 37/52  : Tellija Narva LV Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 1,3 ha.

 Kadastiku tiik  17.03.2005 36/52  : Tellija Narva LV Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on linna tööstuspiirkonna tiigi lähiala korrastamine linna puhkealaks. Eesmärk on planeeritavale maa-alale ehitusõiguse andmine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 43,8 ha.

  Haigla tn 1, 3, 5, 7, 9   17.03.2005 31/52  : Tellija SA Narva Haigla  09.02.2004.a, nr 139/1-11. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavale maa-alal heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine (vajadusel ehitusõiguse määramine). Planeeritava ala pindala on ca 5 ha.

  Võidu tn 17e   17.03.2005 30/52  : Tellija MTÜ Virumaa Heategevuskeskus  31.01.2005.a, nr 96/1-11. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine, krundipiiride muutmine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 0,3 ha.

  Rahu tn 18a   17.03.2005 29/52  : Tellija KÜ Rahu 18/3  02.02.2005.a, nr 100/1-11.  Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasoleva autoparkla laiendamine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 0,46 ha 

  Vaksali tn 9   17.02.2005 23/51  : Tellija AS Viru Gerberi 21.12.2004.a, nr 1294/1-11. Töö eesmärk -  planeeritava maa-ala kruntideks jagamine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakaijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 0,4 ha.

  Rakvere tn 22b, 22c, 22d, 22e, 22f, 32b   17.02.2005 21/51  : Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet. Töö eesmärk -  ehitusõiguse määramine, krundipiiride täpsustamine ja sihtotstarve muutmine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 5,4 ha.

  Kadastiku tn 10   27.01.2005 16/50  : OÜ VIIRMA 20.12.2004.a, nr 1277/1-11. Töö eesmärk -  tööstusliku territooriumi laiendamine ja hoonestuse ala suurendamine; ehitusõiguse määramine, krundipiiride täpsustamine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine. Planeeritava maa-ala pindala on ca 6 ha.

  Tallinna mnt- Kerese- Energia kvartali liiklusskeemi   27.01.2005 13/50  : Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet. Töö eesmärk -  planeeritavale maa-alale liikluskorralduse (parkimise ja juurdepääsude), heakorrastuse, haljastuse lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 8,2 ha. Plaan PDF

  Mõisa tn 10   13.01.2005 4/49  : AS Eesti Post, 30.11.2004.a, nr 1202/1-11. Töö eesmärk -  planeeritavale maa-alale heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (postkontori hoone hoovist uue väljasõidutee rajamine) lahendamine ning varustamisega lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 0,45 ha.

  Aleksandri kirik  13.01.2005 3/49 : Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet. krundi ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse ja krundipiiride määramine. Tunnistada kehtetuks Narva Linnavolikogu 03.04.2003.a. otsuse nr. 42/13 punkt 1. Planeeritava ala pindala on ca 5,2 ha.

 

 ««« Avalehele

Üldplaneering | Detailplaneeringud | Arhitektuuri võistlus | Fotogalerii | Linna ehituspõhikiri | Geodeesia | Kaart | Kontakt |

© 2008 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet. Tel. +372 3599050