««« Avalehele

          Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Üldplaneering | Detailplaneeringud | Arhitektuuri võistlus | Fotogalerii | Linna ehituspõhikiri | Geodeeia | Kaart | Kontakt |
  Teie arvamus Linna planeeringust.      Ваше мнение о планировке города.       Your opinion about the city planning.
   Naita teisi arvamusi.                               Показать высказанные мнения.              Show the pronounced opinions. 

Narva linna detailplaneeringute skeem PDF formaadis seisuga 13.01.2005.  24.04.2004.  01.02.2002.  14.11.2002. 11.04.2003.

 Juhend "Detailplaneeringu koosseis ja vormistamise nõuded" >>>> Blanketid

 

  PLANEERINGUTE LEPPEMÄRGID   (PDF)

Detailplaneeringute algatamine 2008

Detailplaneeringute algatamine 2007

Detailplaneeringute algatamine 2006

Detailplaneeringute algatamine 2005

Detailplaneeringute algatamine 2004

Detailplaneeringute algatamine 2003

Detailplaneeringute algatamine 2002

Detailplaneeringute algatamine 2001

Detailplaneeringute algatamine 2000

Detailplaneeringu vastu võtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Detailplaneeringu kehtestamine


Detailplaneeringute algatamine

2003 a.

  Mätta tn 1  19.12.2003 nr 166/25  – Lembit Liivak : Detailplaneeringu algatamise avaldus nr 1-11/668, 15.10.2003.a. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on krunti ehitusõiguse määramine ja liikluskorralduse lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 0,75 ha.

  2.Paemurru, 4.Paemurru ja Oru tänavatega piiratud maa-ala 30.10.2003 nr 142/23  – Igor Sild : Detailplaneeringu algatamise avaldus nr 1-11/658, 10.10.2003.a. Planeeringu eesmärk on: planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine ning ehitusõiguse  määramine. Planeeritava ala pindala on ca 1,2 ha.

  Joala 8b  25.09.2003 nr 117/21  – Viktor Rõmar : Detailplaneeringu algatamise avaldus nr 1-11/272, 21.04.2003.a. Planeeringu eesmärk on: planeeritava krundi ehitusõiguse ning tänavate maa-alade ja liikluskorralduse määramine. Planeeritava ala pindala on ca 0,8 ha.

  Gorbatshi tn 1 ja Weizenbergi tn 4  22.08.2003 nr 97/19  – Olga Nesterova : Detailplaneeringu algatamise avaldus nr 1-11/444, 04.07.2003.a. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine ning krundi ehitusõiguse määramine. Planeeritava ala pindala on ca 0,25 ha.

  Kulgu tn 12  22.08.2003 nr 97/19  – Õnneratas OÜ : Detailplaneeringu algatamise avaldus nr 1-11/388, 03.06.2003.a. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on krundi ehitusõiguse määramine, ning tänavate maa-alade ja liikluskorralduse määramine. Planeeritava ala pindala on ca 1,2 ha.

  6.Paemurru tn 18  22.08.2003 nr 98/19  – Tatjana Silina : Detailplaneeringu algatamise avaldus nr 1-11/468, 16.07.2003.a. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, krunti ehitusõiguse määramine. Planeeritava ala pindala on ca 0,8 ha.

 Daumani tn 13a  19.06.2003 nr 74/18  – Mann Grupp AS : Detailplaneeringu algatamise avaldus nr 1-11/386, 02.06.2003.a. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine, sihtotstarbe muutmine ja liikluskorralduse lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 0,4 ha.

  3.Roheline tn 8  19.06.2003 nr 73/18  – Viira Pluss OÜ : Detailplaneeringu algatamise avaldus nr 1-11/332, 15.05.2003.a. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine külalistemaja ehitamiseks. Planeeritava ala pindala on ca 0,4 ha.

 Vihma tn 14  08.05.2003 nr 63/15  – Natalja Tarassova : Detailplaneeringu algatamise avaldus nr 1-11/276, 21.04.2003.a. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine. Planeeritava ala pindala on ca 0,2 ha.

 Pushini tn 28  24.04.2003 nr 45/14  – Arhitektuuri ja Linna Planeerimise Amet : Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse ja tänavate maa- alade ja liikluskorralduse määramine. Planeeritava ala pindala on ca 0,5 ha.

 Tähe tn 9 24.04.2003 nr 50/14 – Vladimir Dzhezhelo : Detailplaneeringu algatamise avaldus nr 1- 11/158, 14.03.2003.a. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse ja tänavate maa- alade ja liikluskorralduse määramine. Planeeritava ala pindala on ca 0,6 ha.

 Oru tn 9a  24.04.2003 nr 50/14  – OÜ Skatman Pere : Detailplaneeringu algatamise avaldus nr 1- 11/191, 27.03.2003.a. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse ja tänavate maa- alade ja liikluskorralduse määramine. Planeeritava ala pindala on ca 0,5 ha.

 Sepa tn 10  24.04.2003 nr 50/14  – Arhitektuuri ja Linna Planeerimise Amet : Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava maa- ala kruntideks jaotamine, ehitusõiguse ja tänavate maa- alade ja liikluskorralduse määramine. Planeeritava ala pindala on ca 0,7 ha.

 Aleksandri kirik  22.08.2003 nr 95/19  – Arhitektuuri ja Linna Planeerimise Amet Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on krundi ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse määramine ja krundipiiride määramine. Planeeritava ala pindala on ca 5,7 ha. Plaan JPG

 Võidu tn 19 20.03.2003 nr 31/12 - Hercules OÜ : Detailplaneeringu algatamise avaldus nr 1- 11/43, 21.01.2003.a. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine, tänavate maa- alade ja liikluskorralduse määramine ning planeeritava maa- ala kruntideks jaotamine. Planeeritava ala pindala on ca 1,3 ha.

 Kalda tn 12f  20.02.2003 nr 18/10  –  FIE Mihhail Bulkin BMP : Detailplaneeringu algatamise avaldus nr 1- 11/ 852, 17.12.2002.a. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine majandushoone ehitamiseks hoonestatud krundil. Planeeritava ala pindala on ca 1,0 ha.

 

 ««« Avalehele

Üldplaneering | Detailplaneeringud | Arhitektuuri võistlus | Fotogalerii | Linna ehituspõhikiri | Geodeesia | Kaart | Kontakt |

© 2005 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet. Tel. +372 35 99050