««« Avalehele

          Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Üldplaneering | Detailplaneeringud | Arhitektuuri võistlus | Fotogalerii | Linna ehituspõhikiri | Geodeeia | Kaart | Kontakt |
  Teie arvamus Linna planeeringust.      Ваше мнение о планировке города.       Your opinion about the city planning.
   Naita teisi arvamusi.                               Показать высказанные мнения.              Show the pronounced opinions. 

Narva linna detailplaneeringute skeem PDF formaadis seisuga 12.02.2007. 16.01.2007. 14.11.2006. 19.09.2006. 13.01.2005.  24.04.2004.  01.02.2002.  14.11.2002. 11.04.2003.

 Juhend "Detailplaneeringu koosseis ja vormistamise nõuded" >>>> Blanketid

 

  PLANEERINGUTE LEPPEMÄRGID   (PDF)

Detailplaneeringute algatamine 2008

Detailplaneeringute algatamine 2007

Detailplaneeringute algatamine 2006

Detailplaneeringute algatamine 2005

Detailplaneeringute algatamine 2004

Detailplaneeringute algatamine 2003

Detailplaneeringute algatamine 2002

Detailplaneeringute algatamine 2001

Detailplaneeringute algatamine 2000

Detailplaneeringu vastu võtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Detailplaneeringu kehtestamine  


Detailplaneeringute algatamine

2008. a.

  Tallinna mnt 41 ja selle lähiala (v.a. 4. Roheline 9 ja 9a) 17.01.2008. nr 16 : Astri-Narva AS. • Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maa-alale ehitusõiguse määramine olemasoleva kaubanduskeskuse laiendamiseks, krundipiiride muutmine, sihtotstarbe täpsustamine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse lahendamine (parkimine, jalakäijate teed), tehnovõrkudega varustamine; planeeritava ala pindala on ca 3,8 ha.

 

 ««« Avalehele

Üldplaneering | Detailplaneeringud | Arhitektuuri võistlus | Fotogalerii | Linna ehituspõhikiri | Geodeesia | Kaart | Kontakt |

© 2008 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet. Tel. +372 3599050