PDF files look  Adobe Acrobat Readerl 
english
 

 The Swedish time

1634 (GIF)

1645 (JPG)

1649 (JPG)

1681 (JPG)

1684 ( GIF)

Euroopa 17s (JPG)

Narvamaa JPG

Gamla Narva ( JPG)

 


De äldsta kartorna.
De första kartorna över Narva vi har kommer från den svenska tiden. Kartan från 1634 visar fortifikationerna i Narva och Ivangorod. Likaså visar 1645 års färgkarta från de svenska arkiven fortifikationerna kring Narva. På en karta från 1649 kan man se byggnader och numrerade markområden i den gamla staden. Ytterligare en färgkarta från de svenska arkiven visar hur fortifikationerna och gatunätet såg ut i Narva och Ivangorod 1681. I ett tillägg kan man även se fortifikationernas profiler. På en Europakarta från slutet av 1600-talet visas Narva och Ivangorod som separata städer.
Det största intresset tilldrar sig dock stadskartan från 1684 där man, förutom numrerade markområden, för första gången kan läsa gatunamnen. En del av dessa namn används än idag och man kan ännu se en del av muren framför det nutida huset på Rüütli nummer 6. Från de romerska siffrorna på kartan kan man utläsa: I - Stadskyrkan, II - Brevhuset, III - Börshuset, IV - Börshusets trädgård, V - Skolan, VI - Ryska kyrkan, VII - Torget.
Till sist måste man även nämna den karta över gamla Narva som återfinns i Sten Karlings bok från 1936. Här kan man se ett kartöverlägg där fortifikationerna från den svenska tiden lagts på Narvas gatunät från 1936.


Det senaste seklets kartor.
Efter det Stora Nordiska kriget så tillföll Narva och Estland det ryska imperiet. På en karta från 1900 kan man se en del av staden samt gatunamnen från den tiden. Man kan även separat se huvudobjekten i stadens territorium. Kartan från 1912 är tryckt i Tallinn och på estniska. Den mer detaljerade kartan i skala 1:10 000 (1cm = 100m) trycktes i Republiken Estland 1927.
Den sistnämnda kartan tillsammans med arbetsplanscherna fram till 1940 i skala 1:500 (1cm = 5m) har hjälpt till att återställa markområden inom stadens gränser (dessa kartor finns idag arkiverade i Narvas museum). Tack vare detta arbete har många stadsbor kunnat återfå sina fastigheter eller blivit berättigade till ersättning. Det var till exempel möjligt att fastställa i vilket hus världsmästaren i schack; Paul Keres, bodde (Posti st 53) samt vilket hus som ligger där idag (Pushkin 19). Se även "Narva Newspaper" no 49 (1997-03-13).
För mer information, se plansch 64 i GIF eller PDF (högre kvalitet) format. Stämpeln "secrety" gällde tidigare för kartografiskt material. Denna säkerhetsklassning har nu hävts genom ett regeringsbeslut och vi kan alla njuta av att se dessa mästerverk från våra lantmätare. Se även den topografiska kartan över Narva från 1976 i skala 1:50 000 i JPG eller PDF

< back
The master plan | Detail plans | Architectural competition | Photo galleri | The building charter of city| Geodesia | Map | Contact |

© 2003 Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet. Tel. +372 35 99050