««« Avalehele

        Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Üldplaneering | Detailplaneeringud | Arhitektuuri võistlus | Fotogalerii | Linna ehituspõhikiri | Geodeesia | Kaart | Kontakt |


PRESSITEADE.  -  Press release.
  

19.05.2006. Artikkel ajalehest Sirp "Mida tuleks teha, et Narvast saaks hästi toimiv (kaasaegne) linn?"  Foorum

01.07.2003. Artikkel ajalehest Põhjarannik "Ajaloolised Narva kalmistud on muutumas põõsastikeks"

27.06.2003. Artikkel ajalehest Narvskaja Gazeta "Vastastikune soov dialoogile. "

26.06.2003. Artikkel ajalehest Krengolmski Prospekt "Narva raudteejaam jääb kohale ja saab rekonstrueeritud. "

29.05.2003. Artikkel ajalehest Narvskaja Gazeta "Kujundame uue keskuse. "

15.05.2003. Artikkel ajalehest Krengolmski Prospekt "Kes vajab uut autoteet? "

15.05.2003. Artikkel ajalehest Narvskaja Gazeta "Kes on linnas võim? "

12.05.2003. BNSi teade "Narva tänavad kannavad punatimukate nimesid"

30.04.2003. Artikkel ajalehest Krengolmski Prospekt "Detailplaneering: "Ettevalmistada vaja!""

17.04.2003. Artikkel ajalehest Narvskaja Gazeta "Prospekti ääres "

05.04.2003. Artikkel ajalehest Narvskaja Gazeta "Protsess on peale hakanud "

25.03.2003. Artikkel ajalehest Krengolmski Prospekt "Saadikud otsustasid end mitte maha müüa"

22.03.2003. Artikkel ajalehest Narvskaja Gazeta "Erirühm on spetsiaalselt ettevalmistatud grupp "

07.02.2003. Artikkel ajalehest Põhjarannik "Narvat ehitatakse esialgu ainult paberil"

26.11.2002. Artikkel ajalehest Narvskaja Gazeta "Linnaplanerimine Internetis iga ühe jaoks"

13.05.2002. Artikkel ajalehest Estonia "Narva tuleb varsti uus kaubanduskeskus"

09.04.2002. Artikkel ajalehest Narvskaja Gazeta "Tallinna mnt ja Kangelaste prospekti ristmik vajab ideed"

10.01.2002. Artikkel ajalehest Narvskaja Gazeta "Narva kosk võib tulevikus ellu ärgata taas"

30.10.2001. Artikkel ajalehest Narvskaja Gazeta "Mis saab Vana Narvast?"

20.10.2001. Artikkel ajalehest Narvskaja Gazeta "Ostke omale kivi!"

***


PRESSITEADE.  

Õnnitleme Nikita Oskolkovit ametivande andmise puhul!  Video

Press release.  
We are happy to congratulate Nikita Oskolkov on appointing to the post Department of the Architecture  Expert!


PRESSITEADE.  

15.05.06. esitleti Narvas Toomas Karjahärmi koostatud raamatut „Vana Narva ehitised ja inimesed” >> loe lähemalt >>

Press release.  
On 15.05.06 in Narva, the author Toomas Karjahärm has presented the book "Building and people of Old Narva" >>more>>


PRESSITEADE.  

Õnnitleme Darja Šramkot ja Irina Fominõhhi Arhitektuuriameti spetsialistide ametikohale asumisel! 

Press release.  
We are happy to congratulate Darja Šramko and Irina Fominõhh on appointing to the post Department of the Architecture  Expert!


PRESSITEADE.  

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuriametis toimus 26. mail maa-ala võrkude teenindavate ettevõtete esindajate kohtumine. Arutati linna digitaalkaardi rajamise probleemi. Kohtumisel osalesid: „AS Eesti Gaas”- Dmitri Makarov, „AS Narva Vesi” - Evgeni Surkov, „Elion Ettevõtted AS” - Vladimir Mudrov, „AS NARVA ELEKTRIVÕRK” - Aleksandr Petuhhov ja „AS Narva Soojusvõrk” - Gennadi Ossiptsov.
Järgmine kohtumine on planeeritud septembri kuusse 2005. a. .

Press release.  

The meeting May 26 in Narva Department of Architecture and Planning and representatives of the enterprises of city, serving a underground network , was held and have discussed problems of creation digital map of city. At meeting were present: „AS Eesti Gaas”- Dmitri Makarov, „AS Narva Vesi” - Evgeni Surkov, „Elion Ettevõtted AS” - Vladimir Mudrov, „AS NARVA ELEKTRIVÕRK” - Aleksandr Petuhhov and „AS Narva Soojusvõrk” - Gennadi Ossiptsov. The following meeting is planned in September, 2005.


PRESSITEADE.  

22. detsembril 2004 külastas Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametit Jaanilinna peaarhitekt Olga Voloboi koos Sankt-Peterburi arhitektidega. Kokkusaamise eesmärk oli läbirääkimised veekeskuse loomiseks kahe riigi vahelisel maal. Peterburi arhitektid tutvustasid võimalikke veepargi asukohti ning sinna juurde eskiisjooniseid. Sellekohased läbirääkimised jätkuvad uuel aastal.

Press release.  

The meeting with Ivangorod City Architect in Chief Ms. Olga Voloboy and other architects from St. Petersburg took place on December 22, 2004 in Narva Department of Architecture and Planning. They discussed the possibility to construct the water amusement park at the border line of two states. The architects got acquainted with the possible place for the park and preliminary projects. The negotiations will continue next year.


PRESSITEADE.  

06.10.2004.a. toimus Narva vanalinna arengukontseptsiooni ja edasise hoonestuse põhimõtete väljatöötamise komisjoni istung kus osalesid Narva linnavalitsuse spetsialistid, Muinsuskaitseameti spetsialistid ning TÜ Narva Kolledži esindajad.
Komisjoni töö ja arutelude tulemusena jõuti järgmistele otsustele:
1. Uus kolledžihoone tuleb ajaloolise börsihoone kohale ning hoone välisilme kujundamise arhitektuurikonkursi tingimustes tuleb esitada nõudmised endisaegse börsihoone välisfassaadi detailide kasutamise kohta. Uus hoone peab olema äratuntavalt sarnane vanale hoonele.
2. Eesmärgiks seati võistlustingimuste läbi vaatamise järgmisel koosolekul, mille esialgne toimumispäev on 03.11.2004.a....

Komisjoni esimehe nimel Anne Hallik
peaarhitekti kt.

Press release.  

The meeting of the commission on restoration principles development was held on October 6th, 2004. the representatives from Narva local government, Department of Protection of monuments and Narva College Tartu University took part.
As the result the following decisions were made.
1. The new College building is to be built at the place of the former stock exchange building. The conditions of architectural competition must include the perseverance of the outer look of the stock exchange.
2. The next meeting on November 3rd, is to set the rules of competition.
City architect Anne Hallik


PRESSITEADE.  

5. oktoobril 2004. a Narva Raekojas toimus seminar, mis oli pühendatud Märtsipommitamise 60.aastapäevale, Haagi konventsiooni ning Euroopa kultuurikonventsiooni 50.aastapäevale. Ettekannetega esinesid Mart Kalm, Jevgeni Kaljundi, Anne Hallik, Andres Toode, Ülar Mark, Katri Raik, Agne Trummal ja Matis Rodin. Meenutati ajalooliste linnade, eriti Narva pommitamist, lammutamist ja ülesehitamiseplaanidest. Samuti arutati vanalinna arengustrateegiat ja probleemidest vanalinna taastamisel, Börsihoone ülesehitamise plaanidest. ...

INFO : Tartu Ülikooli Narva Kolledzh, Andres Toode, Sihtasutus Pro Narva tel: (051) 13 887. Kava siit.

Press release.  

The seminar on 60th anniversary of Narva destruction, Hague convention and 50th anniversary of European convention on culture was held on October 5th in Narva Town Hall.

Mart Kalm, Jevgeni Kaljundi, Anne Hallik, Andres Toode, Ülar Mark, Katri Raik, Agne Trummal and Matis Rodin visitid this event.
The problems of Old Narva restoration were discussed. 

The seminar was organized by Tartu Ülikooli Narva Kolledzh and SA Pro Narva. Program is here.


Teade  

Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet annab teada, et 05. detsembril kell 9 toimub Narva Linnavalitsus, Peetri plats 5, konverentssaalis (I korrus) ÕPPELOENG (vene keeles) teemal “KUIDAS TOIMIDA KINNISVARA OMANIKUNA” Lektor EPMÜ õppejõud Aleksandr Astaškin. Kava siit

Release.  
Narva Department of the Architecture and City Planning announce that 5th of December at 9.00 will happen conference (in Russian) about "What should the real estate owner do?"
Speaker - Alexander Astashkin.
Program is here


Teade  

Narva Arhitektuuri ja Linna Planeerimise Amet annab teada, et 22.09.- 06.10.2003.a. toimub aadressil Peetri plats 5, kab 301 detailplaneeringute Eesti Raudtee avalikud väljapanekud ning 08.10.2003. kell 11.00. toimub Eesti Raudtee detailplaneeringu avalik arutelu.

Release.  
Narva Department of the Architecture and City Planning announce that open discussion of detail planning of Eesti Raudtee is taking palace from 22.09 to 06.10. 2003 at Peetri square 5, room 301. In 8th of October 2003 at 11.00 Eesti Raudtee detail planning public discussions.


Teade  

Narva Arhitektuuri ja Linna Planeerimise Amet annab teada, et 04.09.- 19.09.2003.a. toimub aadressil Peetri plats 5, kab 301 detailplaneeringute aadressidega Kangelaste prospekt 2 ja Elektrijaama tee 29 avalikud väljapanekud ning 22.09. kell 11.00. toimub Kangelaste 2 detailplaneeringu avalik arutelu ning kell 14.00. Elektrijaama tee 29 detailplaneeringu avalik arutelu.

Release.  
Narva Department of the Architecture and City Planning announce that open discussion of detail planning of Kangelaste prospekt 2 and Elektrijaama tee 29 is taking palace from 04.09 to 19.09. 2003 at Peetri square 5, room 301. At 11.00 Kangelaste 2 detail planning public discussions. At 14.00 Elektrijaama tee 29 detail planning public discussions.


Teade  

Narva Arhitektuuri ja Linna Planeerimise Amet annab teada, et 10.07.- 24.07.2003.a. toimub aadressil Peetri plats 5, kab 301 detailplaneeringute aadressidega Rahu tn 3 läänepoolne maa- ala ja Raekoja platsi maa- ala avalik väljapanek. Planeeringute eesmärgid: Rahu tn 3 läänepoolne maa- ala: ehitusõiguse määramine uue jäätmekäitlusjaama ehitamiseks ning liikluskorralduse lahendamiseks. Raekoja platsi maa- ala: krundipiiride määramine.

Release.  
Narva Department of the Architecture and City Planning announce that open discussion of detail planning of piece of land situated to the west of Rahu 3 and Town Hall square is taking palace from 10.07 to 24.07. 2003 at Peetri square 5, room 301. The purpose of the planning is to set the land at Rahu 3 for disposal station construction and to establish the transport flow scheme. The purpose of Town Hall Square is to define the land borders.


PRESSITEADE.  

Õnnitleme Sergei Ivanovi planeeringute spetsialisti ametikohale asumisel!

Press release.  
We are happy to congratulate Sergei Ivanov on appointing to the post of Planning Expert!


www.narvaplan.ee

590 22’ 02’’, 280 09’ 28’’

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linna Planeerimise

Amet otsib sobivat kandidaati

Planeeringute spetsialisti ametikohale

 

Kandidaadilt eeldatakse :

- erialast haridust

- arvuti kasutamisoskust (   MS Office , MicroStation  ) 

- head suhtlemisoskust

- täpsust

- otsustus- ja vastutusvõimet

 

Pakume:

- eneseteostust

- professionaalset ja meeldivat töökeskkonda

- stabiilset palka

- enesetäiendamise võimalust

- avaliku teenistuse seadusega ettenähtud soodustus

 

Elulookirjeldus saata hiljemalt 10.02.2003 e-maili aadressil

anne.hallik@narvaplan.ee   subjectiga PERSONAL või aadressil Peetri

plats 5, Narva, 20308, Arhitektuuri ja Linna Planeerimise Amet, Anne Hallik.


www.narvaplan.ee

590 22’ 02’’, 280 09’ 28’’

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linna Planeerimise

Amet otsib sobivat kandidaati

Arhitekti ametikohale

 

Kandidaadilt eeldatakse :

- erialast haridust

- arvuti kasutamisoskust (   CAD , MS Office  ) 

- head suhtlemisoskust

 

Pakume:

- eneseteostust

- professionaalset ja meeldivat töökeskkonda

- stabiilset palka

 

Elulookirjeldus saata hiljemalt 02.01.2003 e-maili aadressil

anne.hallik@narvaplan.ee   subjectiga PERSONAL või aadressil Peetri

plats 5, Narva, 20308, Arhitektuuri ja Linna Planeerimise Amet, Anne Hallik.


PRESSITEADE.  

06.12.2002 toimus Tartus AS Regio ning Narva Arhitektuuri ja Linna Planeerimise Ameti esindajate kohtumine. Kohtumisel tutvustati kartograafiliste tööde loomisprotsessi, arutati jooksvaid probleeme ning edasise koostöö perspektiive.

Press release.  
06.12.2002 In Tartu town has happened the meeting of the representatives AS Regio with Department of Architecture of Narva town. During this meeting was represented the work of company working by creation of cartographical production. Were discussed current problems and prospects.


Press release.

Seminar toimub 22.11.2002.a. Narvas, Peetri plats 5, III korruse saalis algusega 09.00.

Friday, 22nd November
Local context
9.00-9.10 Opening of the meeting, Imre Liiv – Major of Narva
9.10-9.40 Introduction to the project and local context, Rauno Schults- Narva municipality
9.40-10.10 Development activities in Narva, Urve Aja – Narva municipality
10.30-11.45 Sightseeing in Narva
12.00-13.00 Lunch
Meeting with the members of the Advisory Committee
13.00-13.30 Examples about similar projects in Europe - Hendrikson & Ko
13.30 – 14.00 Related projects with eCommunity in Estonia – Hendrikson & Ko
14.00-14.20 Discussion
Coffee
15.00-16.30 Presentation of the partners and their tasks in the project
16.30- 17.00 Discussion
17.00-17.30 Formulating the statement of the Advisory Committee
18.30 common banquet of the project

Arhitektuuri ja Linna Planeerimise Amet ootab linnavalitsuse osakondadest osalema spetsialiste, kes igapäevatöös puutuvad enim kokku seminari teemaga.
Lugupidamisega,
Rauno Schults
Arhitektuuri ja Linna Planeerimise Amet

-----------------ooo----------------

PRESSITEADE
22.-23. novembril kogunevad esimesele töökohtumisele projekti "e-System for Real Time Democratic Land-Use Planning of Urban Environment - Pilot Action in Narva Community (eCommunity)", ehk lühidalt "e-Narva", partnerid üle kogu Euroopa. Projekt, üldmahuga 24 miljonit krooni, sai heakskiidu ja rahastamise Euroopa Komisjonilt selle aasta oktoobris.
Kahel päeval arutavad projekti käivitamisega seonduvat 8 organisatsiooni ja ettevõtet 5 riigist. Narva Linnavalitsuse saali (ruum 301) kogunetakse selleks, et järgmise kolme aasta tegevused ja töörutiinid omavahel selgeks arutada. Eesmärkide tutvustamine pressile ja kokkusaamine projekti ühiskondliku Nõuandva Koguga toimub reedel, 22. novembril kell 13.00-15.00.
Projekti eesmärk on anda igale narvakale võimalus kaasa rääkida oma linna arengus, kasutades selleks eelkõige virtuaalvahendeid. Projekt on esimene selletaoline Euroopa Liidus ja seega saanud ka pilootprojekti staatuse. Koostööpartnerid on ettevõtted ja organisatsioonid erinevatest riikidest, igaüks neist oma ala kõrgetasemeline professionaal. Lisaks oma tööpanusele on kõik partnerid võtnud enesele ka finantseerimiskohustuse kokku 50% osas projekti kogumaksumusest. Ülejäänud summa jääb Euroopa Komisjoni kanda.
Tanel Mazur
Narva Linna Arhitektuuri ja
Linna Planeerimise Ameti
e-Narva projektijuht
t: 052 13339, 035 99050 e-mail: peremees@ut.ee


PRESSITEADE.  

2. novembril Narva raekojas toimunud rahvusvahelisel seminaril "Narva - Euroopa Liidu piirilinn" esinenud ettekandjatest kinnitas enamus, et Narval on Euroopa Liidu tulevase piirilinnana suur arengupotentsiaal. Samas nenditi, et Narval on EL-i piirilinna staatusega vääriliselt toimetulemiseks vaja kõvasti tööd teha. Nii toonitas Oulu Ülikooli (Soome) geopoliitika professor Jussi S. Jauhiainen oma sõnavõtus, et Narval on võimalus muuta piir oma arengu võtmefaktoriks. "Piiri olemasolu on väljakutse, vahend Narva konkurentsivõime tõstmiseks. Piiril asumine on Narva jaoks hoopis olulisem, kui see, kas asutakse Eesti või Euroopa piiril" Jussi S. Jauhineni sõnul on. Tartu Ülikooli rahvusvaheliste suhete teooria dotsendi Eiki Bergi sõnul on Euroopa Liiduga liitumise mõju piirilinna arengule vastuoluline: "Ühelt poolt on liitumisettevalmistused võimaldanud Eestil tõhustada piiriületuskontrolli, samas suurendab täieliku viisare˛iimi kehtestamine Vene kodanike arvukust niigi kriitilise etnopoliitilise taustaga Kirde-Eestis." Narva kui piirilinna arenguvõimalustena nimetasid ettekandjad "piirile kuuluvuse tunde" loomist, piirilinnale omaste positiivsete kuvandlike tahkude arendamist ja sellel põhinevat turundust. Kuna piirilinnale iseloomulikult on Narva kirju rahvusliku ja sotsiaalse koosseisuga, siis toonitati ka erinevate rahvus- ja sotsiaalsete gruppide koostöövajadust. Võimaliku arengut takistava tegurina nägid ettekandjad kohaliku keskvõimu suhtumisest tingitud taandarengut, võimu jagamist ning sisulise koostöö puudumist ja raskusi ühiste eesmärkide leidmisel. Korduvalt rõhutati ettekannetes seda, et Narva linna arendamisel ei tohi ära unustada linnaelanikke. "Asukoht on vaid kulissid, linna tegelik arengupotentsiaal ja väärtus peitub linnaelanikes, nende võimes uuendustega kaasa tulla. Narva peab meeles pidama, et inimesed teevad linna, mitte linn inimesi," ütles Jussi S. Jauhiainen.

INFO : Andres Toode, Sihtasutus Pro Narva juhataja, tel: (051) 13 887. Kava siit.

Press release.  

Narva - European Union Border City. November 2nd, 2002 Narva Town Hall.
As soon as Estonia joins the European Union, Narva will become a town on the EU's border.

On the seminar were Michal Krejza (I Secretary of the Delegation of European Commission in Estonia), Jussi Jauhiainen (Finland, Oulu University), Dennis Zalamans (Sweden, Södertörn University College), Kaide Kaljuste (Estonia, Ministry of Finance), Kadri Reinthal (Estonia, Ministry of Finance), Eiki Berg (University of Tartu), Michael Schack (Danish Institute of Border Region Studies), Ülar Mark (Estonia, OÜ Urban Mark), Riina Lõhmus (Estonia, EAS tourism agency) and Rauno Schults (Estonia, Head of the Planning Department of Narva City Government). The seminar has organized SA Pro Narva. Program is here.


PRESSITEADE.  

19.06.2002.a. kell 18.00. avati Tallinna mnt ja Kangelaste prospekti ristmiku planeeringu võistlusele saabunud töödest näitus Kangelaste Majas Narvas. Sama ürituse raames avati ka ümbrikud võitnud tööde autorite nimedega.
II preemia CIRCLE - Erik Nobel - NOBEL arkitekter a/s (TAANI)
III preemia HELI - Villem Tomiste (TALLINN)
III preemia CONVERGENCE - Jonas Lindberg, Rob Bearyman, Steve Hardy (INGLISMAA)
Anne Hallik Zhürii sekretär.

Press release.  
In 19th of June 2002 in the Kangelaste House was open an exhibition of competition works about cross of Tallinn Road and Kangelaste Prospekt. During the programm were opened letters with the names of winners.
II premium CIRCLE - Erik Nobel - NOBEL arkitekter a/s (DANMARK)
III premium HELI - Villem Tomiste (TALLINN)
III premium CONVERGENCE - Jonas Lindberg, Rop Yaryman, Steve Hardy (UNITED KINGDON)

The Jury sectretary Anne Hallik


PRESSITEADE.  

Kõik saabunud tööd pannakse välja Kangelaste Majas aadressil Kangelaste 2, Narva linn. Näitus avatakse 19.06.2002.a. kell 18.00. Samas avalikustatakse preemia saanud tööde autorid. Saabunud võistlustöödega saab tutvuda internetiaadressil : www.narvaplan.ee/voistlus.htm

Press release.  
All works will be representing in Kangelaste Building by the address: Kangelaste 2. In 19th of June 2002 at 6:00 p.m. will happen an exhibition. At the exhibition will introduce all authors of premium works. All coming competition works see by the address: www.narvaplan.ee/voistlus_e.htm


PRESSITEADE.  

30.05.2002.a. toimunud Narva linna Tallinna mnt ja Kangelaste prospekti ristmiku planeeringu võistluse žürii kinnise istungi otsuse tulemusena selgus, et:
II preemia võitis võistlustöö märgusõnaga CIRCLE,
III preemia võitis kaks võistlustööd märgusõnadega HELI ja CONVERGENCE.
Žürii kasutas oma õigust jagada preemiad ümber ja selle tulemusena otsustati, et II preemia on 50 000 krooni, ning kaks III preemiat kumbki 30 000 krooni.
Esimene preemia jäeti välja andmata, kuna ootustele vastavat võistlustööd ei olnud esitatud. Žürii teeb ettepaneku algatada planeeringu teostamisel läbirääkimisi II preemia saanud võistlustöö autoriga/ autoritega. Teise preemia saanud võistlustöö peamine puudus oli klubi Energeetik (aadress Tallinna mnt 30 )ette planeeritud liialt suur ehitusmaht ning selle liigne lähedus Tallinna mnt- le.
Žürii otsus anda välja kaks III koha preemiat tuleneb sellest, et ülalnimetatud võistlustöid peeti oma lahendustelt võrdseiks. Ostupreemiad jäeti välja andmata kuna ostmist väärivaid võistlustöid laekunud tööde hulgas ei leidunud.
Võistlus oli rahvusvaheline ning kokku laekus 6 võistlustööd.

Press release.  
30.05.2002 the result of competition is following:
The work with the password CIRCLE
won the second place
Two works with the passwords HELI and CONVERGENCE won the third place.

Jury decided that the premium for the first place is 50 000 EEK, also two premiums for the third place are 30 000 EEK each.The first premium is not rewarded, because there was such competition work. Jury offers to start working on planning with the author of the second premium.
Because of absence planning of ENERGETIK club (Tallinna mnt 30) envisioning very large building, also very proximity to the Tallinna mnt this competition work received the second premium.
Jury decided to award two third places because of two competition works above are peer. The jury has not offered to award purchase prizes the remained works were below competition's criteria.
The competition was international and were received six competition works.


PRESSITEADE.  

30.05.02. Kell 10.00. algas Narva linna Tallinna mnt ja Kangelaste prospekti ristmiku planeeringu võistluse zürii kinnine istung, mille käigus selgitatakse välja premeeritavad võistlustööd. Saabus 6 võistlustööd erinevatest Euroopa riikidest.

Press release.  
30.05.02. The closed session of jury on competition on planning of a crossroads of the Tallinn highway and Kangelaste prospekti in Narva City began at 10.00. 6 works have arrived from the various European states.


PRESSITEADE.  

10.05.02. Stockholmi Graphic Studio ja Tartu Ülikooli Narva Kolledzh tutvustus 10. mail Narva raekojas projekti "Virtuaal-Narva". Projekti on toetanud Rootsi Instituut, mitmed teised institutsioonid ja eraisikud. Edaspidi on võimalik Virtuaal-Narvat näha Sihtasutuse Pro Narva koduleheküljel www.pronarva.ee, kellele projekti koostajad annavad hooldusõiguse Eestis.

Press release.  
In 10th of Mai Stockholm Graphic Studio and Narva College of Tartu University has presented  with the project "Virtuaal-Narva" in Narva Town Hall. The project is maintained by Sweden Institute and private persons. About Virtuaal-Narva you can know by the address  www.pronarva.ee, whom belongs all demonstration rights in Estonia.


PRESSITEADE.  

29.04.2002.a. Narva linna Tallinna mnt ja Kangelaste prospekti ristmiku planeeringu ideelahenduse võistluse raames ei laekunud
ühtegi küsimust.
Komisjoni sekretär: Anne Hallik

Press release.  
29.04.2002. There were no questions on conceptual planning of Tallinna road and Kangelaste prospect junction. 
The Commission secretary Anne Hallik


PRESSITEADE.  

Õnnitleme Martin Krasilnikovi  direktori asetäitja (geodeesiaosakonna juhataja ) ametikohale asumisel!

Press release.  
We congratulate Martin Krasilnikov  on assigning him on the position the deputy director (chief of the geodesic section) !


PRESSITEADE.  

Jaanilinna Linnavalitsuses toimus 23.04.2002 Narva ja Jaanilinna linnajuhtide töökoosolek kahe naaberlinna kõige aktuaalsemate ühiste küsimuste üle. (lisatud päevakava)

Press release.  
In a building Municipality of Ivangorod was held the working conference of the chiefs of two adjacent cities of Narva and Ivangorod on the most actual general problems. (Program here)


PRESSITEADE.  

ALGAB KAMPAANIA "KINGI NARVA RAEKOJA PLATSILE OMA KIVI!"
Laupäeval, 20. aprillil kell 12 avatakse internetiaadressil www.pronarva.ee lehekülg, mille kaudu saab iga soovija annetada Narva Raekoja platsile oma kivi.
"Narva Raekoja plats on kindlasti üks kõige halvemas seisukorras linna keskväljakuid kogu Eestis," ütles Toomas Käbin, annetuskampaania käivitanud Sihtasutuse Pro Narva nõukogu esimees. "Alates üheksakümnendate algusest on raekoda seisnud tühi ja selle ees asuv plats muutunud mahajäetud tühermaaks. Tundes narvalaste muret oma linna pärast, otsustasime korraldada annetuskampaania, et Narvale tema ajalooline keskus jälle tagasi anda," ütles Käbin.
Sihtasutuse Pro Narva tellimusel valmistas veebiarendusfirma Saurus eesti-, rootsi-, inglise- ja venekeelse internetilehekülje, mille kaudu on annetajal võimalik valida sobiva suuruse ja hinnaga kivi, leida kivile platsil sobiv asukoht ja vormistada selle eest rahaline annetus. Igale kivile tahutakse järjekorranumber, et annetaja oma kivi hiljem Raekoja platsilt üles leiaks. Suurematele kividele saab lasta tahuda ka teksti või pilti. Kuna kõigil soovijatel ei ole võimalik Internetti kasutada, siis saab peatselt teha annetusi ka pangakontorite kaudu.
Toomas Käbini sõnul on kampaania pikkuseks planeeritud sõltuvalt annetajate aktiivsusest 3-5 aastat ja projekti maksumuseks 10-15 miljonit krooni. "Kivid paneme loomulikult maha ühekorraga, pärast annetuskampaania lõppu," ütles Käbin. Annetatud raha eest kaetakse Raekoja plats ümmarguste graniidist kividega, mille läbimõõt ulatub 10 sentimeetrist kuni 10 meetrini. Platsi esialgse arhitektuurilise lahenduse on loonud arhitektid Villem Tomiste ja Veronika Valk.
Kampaania algatanud Sihtasutuse Pro Narva asutasid käesoleva aasta 23. jaanuaril viis eraisikut eesmärgiga toetada Narva linna arengut ning säilitada ajaloolist pärandit. Sihtasutuse nõukogusse kuuluvad rahvastikuminister Eldar Efendijev, arhitektuuriteadlane ja professor Mart Kalm, majandusteadlane ja Eestis asuva Rootsi Kaubanduskoja tegevdirektor Toomas Kristjan Käbin, Eesti Arhitektide Liidu aseesimees Ülar Mark, Tartu Ülikooli Narva Kolledži direktor Katri Raik ja Krenholmi Valduse AS peadirektor Meelis Virkebau.
Andres Toode
Sihtasutus Pro Narva juhataja

Press release.  
THE CAMPAIGN "GIVE TOWN HALL SQUARE IN NARVA A STONE" HAS BEGUN!
A webpage where everyone can make a donation and give Town Hall Square in Narva a stone is going to be opened on Saturday, April 20, at 12:00 noon, on the Internet site of the non-profit organization Pro Narva at www.pronarva.ee
"Town Hall Square in Narva is in miserable condition in comparison to the central squares of the other towns in Estonia", Toomas Käbin, Chair of the board of directors of the non-profit organization Pro Narva, has pointed out. The non-profit organization Pro Narva is the initiator of the fundraising campaign. "Since the beginning of the 90s the building of the Town Hall has remained empty, and the square in front of it reminds a barren plot. Being aware that the people of Narva are very much concerned about the future of their town, we have decided to start a fundraising campaign in order to reestablish the historical center of Narva," said Käbin. 
On a request from the non-profit organization Pro Narva, Saurus company has created a webpage on the Internet in Estonian, Swedish, English and Russian languages. One can choose a stone of the desired size, determine its location on the Square and then officially register his/her donation on the webpage. Every stone will have a number engraved on it, by which the donor will be able to find it on the Square. As the number of the Internet users is limited, it is also possible to make a donation through the bank. 
According to Toomas Käbin, it will take 3-5 years to complete the project, depending on how active the donors will be. The estimated cost of the project is 10-15 million Estonian krones. "The stones will be laid as soon as the fundraising campaign is over," said Käbin. According to the preliminary architectural decision made by Willem Toomiste and Veronika Valk, Town Hall Square will be paved with round granite slabs, 6cm in thickness, from 10cm to 10 meters in diameter. 
The initiator of the campaign is the non-profit organization Pro Narva, which was founded by 5 individuals on January 23 of this year. The aim of the non-profit organization is the comprehensive support of the development of Narva and the preservation of its historical heritage. The board of directors includes the Minister of Population Eldar Effendiev, professor Mart Kalm, a researcher in architecture, Toomas Kristjan Käbin, an economist and CEO of Rootsi Kaubanduskoda in Estonia, Ülar Mark, deputy chair of the Estonian Union of Architects, Katri Raik, director of Narva College, and Meelis Virkebau, CEO of Krenholmi Valduse AS. 
Andres Toode,
Non-profit organization Pro


PRESSITEADE.  

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linna Planeerimise Amet koostöös Eesti Arhitektide Liidu ja Eesti Kultuurkapitaliga kuulutab välja Narva linna Tallinna mnt ja Kangelaste prospekti ristmiku planeeringu ideelahenduse võistluse.
Võistluse piirkond hõlmab Narva linna suurima läbitavusega liiklussõlme ja sellega piirnevaid alasid, ning selle tulemused on edaspidise detailplaneerimise ja hilisema projekteerimise jaoks vajalike otsuste tegemise aluseks.
Ideelahenduse võistluse preemiafondi suurus on 170 000 krooni.
Võistlus on avalik, anonüümne ja üheetapiline.
Arhitektuurivõistluse algus on 05.04.2002.a. kell 14.00. kui avaldatakse võistlustingimused koos piirkonda hõlmavate abimaterjalidega internetiaadressil : www.narvaplan.ee 

Press release.  
Department of the Architecture and City Planning with Estonian Architect Union and Cultural Endowment of Estonia declare a Competition for the ideal-conceptual solution of the planning of the junction of Tallinn road and Kangelaste prospect in Narva. The competitive territory takes greatest transport junction of Narva with accumbent territory. The results of competition become the basis for a further detail design and subsequent indispensable designing. Altogether 170,000 EEK has been provided for the prizes. The competition is opened, anonymous and one round. The competition starts 05.04.02 at 14.00, as soon as will be published a conditions of the competition and auxiliary data by the address www.narvaplan.ee PRESSITEADE.  

Narva linna kohaliku geodeetilise põhivõrgu rajamine jätkub. Kohaliku geodeetilise põhivõrgu rajamise ja rekonstrueerimise tööd kulgevad tõusvas tempos. Pidevalt on kaasatud võrgu rajamise töödele 6-10 spetsialisti. Mainida tuleb ka head koostööd Narva linnavalitsusega.
Seisuga 25.03.2002. a. on tehtud järgmised tööd:
1. Lõpetatud uute geodeetiliste märkide rajamine (AS K&H,. OÜ GeoMetria) ja esimese järgu kohaliku geodeetilise põhivõrgu GPS (Global Positioning System) mõõtmised (AS PLANSERK).
2. Jätkuvad tööd polügonomeeriakäikude mõõtmisel (mõõdetud ca 45%)

Press release.  
Narva local reference geodesic network works are continuing. Construction activities of the local geodesic network are executed in accelerated pace. There are 6 - 10 specialist geodesic companies works without rests. It is necessary to mark close co-operation with the local municipality of Narva.
At the 25th of March 2002 were done:
1. There was finished the construction of geodesic signs (AS K&H,. OÜ GeoMetria) and GPS (Global Positioning System) 1 order measuring of the local geodesic network (AS PLANSERK).
2. The polygonometric measuring now is in the process (done 45%)


PRESSITEADE.  

04.02.2002.a. lahkus ametist Narva linna peaarhitekt Ülar Mark. Arhitektuuri ja Linna Planeerimise Amet tänab teda tehtud töö eest ja soovib suuri ja ilusaid kordaminekuid uutel väljakutsetel. Alates 05.02.2002.a. täidab Arhitektuuri ja Linna Planeerimise Ameti direktori ülesandeid planeerimisosakonna juhataja Rauno Schults.

Press release.  
December 4 2002 mister Ülar Mark has left from the position of the city architect of Narva (director of Department). The Department of the Architecture and City Planning thanks it for a made team working and wishes to him large and good successes on a new calling. Since December 5 mister Rauno Schults executes the position of the director of Department of the architecture.


< Avalehele    < Home                                                                             Arhiiv - archive

 

Üldplaneering | Detailplaneeringud | Arhitektuuri võistlus | Fotogalerii | Linna ehituspõhikiri | Geodeesia | Kaart | Kontakt |

© 2002 Arhitektuuri ja Linna Planeerimise Amet. tel. +372 35 99050