Narva Arhitektuuri ja Linna Planeerimise Amet

Üldplaneering | Detailplaneeringud | Arhitektuuri võistlus | Fotogalerii | Linna ehituspõhikiri | Geodeesia | Kaart | Kontakt |

PRESSITEADE. - Press release. 

03.07.2001. Teadeanne ajalehest Krengolmski Prospekt   

28.06.2001. Artikkel ajalehest Krengolmski Prospekt "probleemid detailplaneeringute koostamisel"    

14.06.2001. Artikkel ajalehest Krengolmski Prospekt "Rikkumised - mitte lubatavusest, vaid kontrollimatusest"  

05.04.2001. Artikkel ajalehest Narva nedelja "Me kellelegi ei anna "pi- "   

01.02.2001. Artikkel ajalehest Narvskaja Gazeta "Peetri plats jääb, kuid ringtee kaob." 

10.02.2001. Artikkel ajalehest Narvskaja Gazeta "Euroliidu väravad Itta." 

13.02.2001. Artikkel ajalehest Estonija "Narva linna ümberplaneeringu eripärad." 

08.01.2001. Artikkel Taani meediast "Arhitekt Erik Nobel võitis 2. preemia Narva keskosa võistlusel Eestis". 

24.03.2001. Artikkel ajalehest Narvskaja nedelja "Kui poliitika juhib majandus"   

22.03.2001. Artikkel ajalehest Krengolmski Prospekt "Üldplaneeringu avers ja revers"   

17.03.2001. Artikkel ajalehest Narvskaja Gazeta "Saadikud arutasid linna Üldplaneeringu arengut."   

13.02.2001. Artikkel ajalehest Estonija "Narva linna ümberplaneeringu eripärad."


PRESSITEADE. 
26.Jaanuaril toimus Narvas linna keskosa planeeringu
arhitektuurivõistluse komisjoni kinnine istung. Arutelu
käigus hinnati konkursile laekunud töid ja selgitati
välja võitjad. Võistlus oli rahvusvaheline ja kokku
saabus 21 tööd. Laekunud töödest vastasid kõik
esitatud võistlustingimustele ja ühtegi tööd ei
diskvalifitseeritud. Võistlus oli laadilt ideeprojekti
võistlus ja eesmärgiks oli saada Narva linna keskuse
parim planeeringuline ideelahendus. Võistlus oli avalik,
üheetapiline ja anonüümne. 
I preemia pälvis võistlustöö märgusõnaga HAL , II
preemia läks võistlustööle märgusõnaga TRIANGLE ja III preemia omistati võistlustööle märgusõnaga
ORIGAMI . Ostupreemiad määrati võistlustöödele
märgusõnadega 20157 VISKI ja LEHT . 
Kõik saabunud tööd pannakse välja 
Kultuurikeskusesse Rugodiv.Näitus avatakse
07.02.2001.a. kell 17.00. Väljapaneku avamise käigus
antakse samuti teada võitnud tööde autorid. Näitus jääb avatuks kuni 13.02.2001.a. ja on avatud iga päev 10.00.- 20.00. 
Narva Arhitektuuri ja Linna Planeerimise Amet 
29.01.2001.a. 

Press release.  

The closed commission meeting on city center
planning took place in Narva on January 26, 2001.
During the course of discursion the submitted
works were estimated and the winners defined. It
was an international open competition and there
were 21 works. Also this competition was
one-round and anonymous. All submitted works
met the competition requirements and none was
disqualified. The kind of competition was defined
as concept-projects’ competition and its aim was
to define the best concept for Narva city center
layout. The I prize was awarded to the work,
marked as HAL, the II prize was awarded to the
work marked as TRIANGLE and the work
marked as ORIGAMI got the III prize. The
bonuses were also given to works marked as
20157 VISKI and LEHT. 
All submitted works will be displayed at the
cultural centre RUGODIV and the winners are
supposed to be announced at the exhibition
opening ceremony at 17.00. The exhibition opens
on February 07, 2001 and will be open till
February 13, 2001 every day from 10.00 to 20.00. 
Department of the Architecture and City Planning 
January 29, 2001


PRESSITEADE.  
07.02.2001. avati Arhitektuurivõistlusele saabunud võistlustööde
näitus Kultuurikeskuses Rugodiv. Samas ka selgusid võitnud
tööde autorid. 
Ostupreemiad: 
LEHT- Villem Tomiste, Veronika Valk (TALLINN) 
20157viski - Richard Havenhand - arhitekt (INGLISMAA) 
Gregg Wilson - arhitekt 
Steve Kemp - planeerija 
III preemia: 
ORIGAMI - Mark Hemel, Barbara Kuit (INGLISMAA) 
II preemia: 
TRIANGLE - Erik Nobel - Arhitekt Maa (TAANI) 
I preemia: 
HAL - Inga Raukas (Arhitektuuri Agentuur OÜ - TALLINN)
Toomas Tammis 
Tarmo Teedumäe.

Press release.

07.02.2001 The exhibition of works, submitted to the arhitectual
competition is on display at the cultural centre "Rugodiv". 
The authors of the awarded works are listed below: 
Purchase prize: 
LEHT- Villem Tomiste, Veronika Valk (TALLINN) 
20157viski - Richard Havenhand - architect (England) 
Third prize. 
ORIGAMI - Mark Hemel, Barbara Kuit (England) 
Second prize. 
TRIANGLE - Erik Nobel - Arhitekt Maa (Denmark) 
First prize. 
HAL - Inga Raukas (OY Agency of the Architecture, Tallinn) 
Toomas Tammis 
Tarmo Teedumäe


PRESSITEADE.  

Narva linna peaarhitekt külastas 26.02.- 04.03. Rootsis asuvat Karlskoga linna. Visiidi käigus külastati sotsiaalmaju vanuritele, vaimupuudega inimestele jne. Toimus ka arutelu teemal,et Narva linna taoline sotsiaalmaja ehitada koostöös Karlskoga
linna spetsialistidega. Külastati veel Karskoga Linnavalitsust ja Karlskoga Linnavalitsuse linna planeerimise osakonda.

Press release.  

Narva City Architect was in Karlskoga, Sweden in 26.02. – 04.03.2001. During this time he has visited the social home for the aged people. Was discussed a question about building a social house in Narva. Also were visited Karlskoga Municipality and Department of the City Planning.

Karlskoga fotogalerii


*

PRESSITEADE.  

4. mail 2001 külastas Narva Arhitektuuri ja Linna Planeerimise Ametit Jaanilinna peaarhitekt Olga Voloboi. Sarnaselt eelmistelegi kohtumistele tutvustati üksteisele oma töid ja tegemisi. Erilist tähelepanu pöörati seekordsel kohtumisel Narva linna üldplaneeringu projektile ning uue silla ja transiiditee valikule. Lepiti kokku edasine tegevuskava. Arhitektuuriamet kinkis külalisele lahkumisel Narva linna üldplaneeringu ettepaneku kaks venekeelset köidet lubadusega tõlke valmimisel järele saata ka ülejäänud.


PRESSITEADE.  

25. aprillil toimus Narva Kolledži konverentsisaalis Narva Arhitektuuri ja Linna Planeerimise Ameti ja OÜ Hendrikson&Ko poolt korraldatud Narva linna üldplaneeringu ettepaneku tutvustus. Esindajad andsid ülevaate planeeringu projektist ning vastasid tekkinud küsimustele.

Press release.  

In 25th of April In Narva College conference hall were an introduction to the Narva master planning. Narva Department of the Architecture and “Hendrickson” firm have presented planning project and answered the questions.

 PRESSITEADE.

Narva Arhitektuuri ja Linna Planeerimise Amet ja OÜ Hendrikson&Ko
Annavad teada:
25. aprillil kell 13:00 - 15:00 toimub Narva Kolledži konverentsisaalis
Narva linna üldplaneeringu ettepaneku tutvustus.
Päevakava
13:00- 13:10
Sissejuhatus
Narva linna peaarhitekt Ülar Mark
13:10- 14:15
Üldplaneeringu lahendused
Hendrikson&Ko
14:15- 14:30
Edasine protsess
Rauno Schults
14:30- 15:00
Küsimused ja kommentaarid

Press release.  

Department of the Architecture and City Planning and Hendrikson&Ko
Inform
The 25th of April, 13:00 - 15:00 In Narva College conference hall will be an introduction to the Narva master planning.
Program
13:00 - 13:10 Introduction by the Narva city architect
Ülar Mark
13.10 - 14.15 Decisions of the master planning - by Hendrikson&Ko
 The further process - by Rauno Shults
14.30 - 15.00 Questions and comments.


 

PRESSITEADE.  

Reedel 16.-ndal märtsil sõlmiti Peetri Platsi Arhitektuurivõistluse võitjatega Detailplaneerimisprojekti teostamise leping. Projekti valmimisajaks peaks olema juuni lõpp 2001 aastal. Pildil: Arhitektuuriagentuuri esindaja Inga Raukas ja Narva peaarhitekt Ülar Mark.

Press release.  

On Friday 16 march was concluded the agreement with the winners of Architectural competition about execution of the Detail planning project. The project should be completed in the end of June 2001. In the picture: the quoter Arhitektuuragentuur Inga Raukas and the main architect Narva city Ylar Mark.


PRESSITEADE.  

15.03.2001. Narva Arhitektuuri ja Linna Planeerimise Amet ning AS Restauraator T sõlmisid lepingu arhitektuuriajalooliste eritingimuste koostamisekohta Peetri platsi detailplaneerimisele.

Press release.

15.03.2001 Municipality of Narva Department of the Architecture and City Planning and also AS Restauraator T have concluded the agreement for compiling the special architectural - historical conditions on a detail planning of the Peeter Square.


PRESSITEADE.  

15. märtsil toimus hotellis "Laagna" Narva linna üldplaneeringu tutvustus volikogule. Arhitektuuri ja Linna Planeerimise Ameti ning firma Hendrikson & Ko esindajad andsid ülevaate planeeringu projektist ning vastasid tekkinud
küsimustele.

Press release.  

In 15 of March Narva City Council were acquainted with the Master Plan in the “LAAGNA” hotel. Narva Department of the Architecture and “Hendrickson” firm have presented planning project and answered the questions.

 


PRESSITEADE.  

Õnnitleme Rauno Schultsi direktori asetäitja (planeerimisosakonna juhataja ) ametikohale asumisel!

Press release.  

We congratulate Rauno Schults on assigning him on the position the deputy director (chief of division of a planning) !


*

PRESSITEADE.  

12. septembril toimus Narva Kolledži konverentsisaalis Narva Arhitektuuri ja Linna Planeerimise Ameti ja OÜ Hendrikson&Ko poolt korraldatud Narva linna üldplaneeringu avalik arutelu. Linnakodanikele tutvustati avalikult väljapanekult laekunud kirju ning vastati tekkinud küsimustele. Vastavalt protseduurle saadetakse planeering edasi maavanemale järelevalveks ning seejärel esitatakse volikogule kehtestamiseks.

Press release.  

In 12th of September In Narva College conference hall were public discussion of the project the Narva master planning. Narva Department of the Architecture and “Hendrickson” firm have presented planning project and answered the questions.

 


*

PRESSITEADE.  

10. septembril külastasid Narvat Rootsi Instituudi ja Graphic Studio esindajad. Koostöös Narva Kolledzhiga nähakse ette luua virtuaalne makett Narva Raekoja platsist 17. sajandil ja avaldada see internetis juba sellel aastal.

Press release.  

September 10 Narva was visited by the representatives of the Swedish institute and Graphic Studio. Together with the Narva college the creation of a virtual breadboard of the Narva town hall of the plats 17 centuries and arrangement her in the Internet this year is stipulated.


PRESSITEADE.  

Annab teada, et Narva linna üldplaneeringu avalikul väljajapanekul 16.07.2001 – 16.08.2001 registreeriti kolm kirjalikku ettepanekut- järelepärimist.  Planeeringu põhilahendusi antud ettepanekud ei muutnud. Narva linna Keskraamatukogu andmetel laenutati planeerimisettepanekute köiteid ligikaudu sajal korral.  Planeeringu avalik arutelu toimub 12. septembril 2001 kell 13:00 Narva Kolledži saalis aadressil Kerese 14 

Press release.  

We inform, that during public discussion of a master plan of Narva 16.07.2001 - 16.08.2001 3 letters are registered. The proposals do not change the basic solutions of a planning. The open discussions of a planning are held on September 12 2001 at 13.00 in a hall of the Narva college to the address Kerese street 14.

 

 


PRESSITEADE.  

Kolmapäeval 27.juunil 2001 võttis Narva linnavolikogu vastu linna üldplaneeringu. Vastavalt seadusega ettenähtud protseduurireeglitele korraldatakse järgnevalt planeeringu avalik väljapanek ja arutelu. Planeerimisettepanekuga on võimalik tutvuda 16.07.2001 – 16. 08. 2001 Narva linna Keskraamatukogus aadressil Malmi tn 8. Narva Arhitektuuri ja Linna Planeerimise Ametis, Peetri plats 5 ruum 301 või internetiaadressil www.narvaplan.ee

Kõigil linnakodanikel ja huvitatutel on avaliku väljapaneku kestel õigus öelda planeeringu kohta oma arvamus.

Kirjalikud parandused, täiendused, ettepanekud ja vaidlustused saab esitada Narva Arhitektuuri ja Linna Planeerimise Ametisse, kus need registreeritakse. Pärast avaliku väljapaneku lõppu saavad kõik registreeritud kirjad tähitult vastuse. Planeeringu paremaks mõistmiseks ja vaidluste lahendamiseks korraldatakse peale avalikku väljapanekut planeeringu avalik arutelu.

Üldplaneeringu avalik arutelu toimub 12. septembril 2001 kell 13:00 Narva Kolledži saalis aadressil Kerese 14

Planeerimisettepaneku järgsed suurimad muudatused linnaruumis on näiteks uue transiiditee asukoha valik, mis kulgeb paralleelselt raudteega. Sellega seoses on planeeritud ka praegu vanalinnas paikneva veoautode tollitsooni üleviimine Raudtee tänava ja raudtee vahelisele alale. Selline valik võimaldab vähendada ebasoovitava raskeliikluse osakaalu kesklinnas ning avab võimaluse pääseda Peetri platsilt otse Vanalinna.  Oluliseks muutuseks on ka praeguste kesklinnas paiknevate kinniste tootmisalade funktsiooni järk- järguline muutmine äri- elamu- ja ühiskondliku suunitlusega aladeks (endine piimakombinaat, BaltiES, tennisereketite tehas). Vähetähtsaks ei saa lugeda ka puhkealade aktiviseerimist linnas, seda eriti jõeäärses piirkonnas ning Kadastiku tiikide ümbruses

Narva linna üldplaneeringu ettepanek on valminud Narva Arhitektuuri ja Linna Planeerimise Ameti ja OÜ Hendrikson & Ko  koostöö tulemusena

Press release.  

In June 27 2001 the Narva city master planning was submitted to Narva City Council. According to the law the demonstrating and open discussion of the project is proclaimed. The project planning will be on display in the City Library from 16.07.2001 till 16.08.2001, Malmi st. 8 and in Department of the Architecture and City Planning, Peetri Square 5, rooms 301 or on the Internet www.narvaplan.ee.

All city inhabitants and interested persons are eligible to express their opinion concerning planning.

Written amendments, corrections, proposals and remarks should be submitted to Narva Department of the Architecture and City Planning, which register them. The answer in writing will be given to all registered letters when the Planning discussion is over. The proposals concerning the planning project and the disputes will be resolved in the course of open discursion. 

The public demonstration will take place September 12th, at 13:00 at Narva College hall, Kerese 14. According to the planning project, city area widening is proposed, for example the new transit road location, which will be constructed parallel to the railway. According to the same project the Old Town customs zone roads will be constructed between Raudtee st. and the railway. This decision will decrease the load in the City Center and give the possibility to pass from Peetri Square to the Old Town. There will be significant changes in the functions of the industrial, business and general estate situated in this area (former dairy plant, BaltiES Ltd, tennis racket factory). Another important thing is easing the activating in the river area and Kadastiku ponds. Narva City master planning project is done in cooperation between Narva Department of the Architecture and City Planning and Hendrikson & Co Ltd.


PRESSITEADE.  

VANA NARVA TAASTAMISE IDEE ELAB EDASI
Eile, 26. oktoobril osalesid sadakond arhitektuuri- ja ajaloospetsialisti ning asjahuvilist Narva linnuses arutelul Vana Narva taastamise üle. Üheks õhtuks avati Narva raekoja uksed. Raekojas esitleti Vana Narvaga seotud projekte.
Arvamusi Vana Narva taastamise üle on erinevaid: välja kaevata majade müürid ja eksponeerida neid; ehitada üles vanad hooned; taastada endisaegne tänavatevärk; ehitada vanade majade asukohale uued, tänapäevased hooned. Edasist selgust peab andma vanalinna detailplaneeringu koostamine.
Seminaril esitleti Narva raekoja platsi sillutamise ideekava. Eeltöö projekti käivitamiseks jätkuvad.
Seminaril osales ka peaminister, Narva-huviline Mart Laar ning Rootsi saatkonna esimene nõunik Kalr Olaf Andersson.

Press release.  

AN IDEA OF OLD NARVA WILL BE CONTINUED 
Yesterday, 26 October participants of history and architecture gathered together to discuss the revival of Old Narva in Narva Castle. Was opened the Old Town Hall gate. Inside of Castle were presented the projects of Old Narva. 
There are many opinions about Old Narva revival. There is a plan to repair an old houses and build a new houses instead of old. Were discussed detail plan of Old Town.
During the seminar were offered the program of repairing the Town Hall. 
The seminar was visited by premier minister of Estonia Mart Laar and a first adviser of Sweden embassy Kalr Olaf Andersson.


PRESSITEADE.  

IGAÜHELE OMA KIVI NARVAS 
Reedel, 26. oktoobril toimub Narva lossis arutelu teemal "Mis saab Vana Narvast?". Seminari eesmärgiks on koguda ideid Vana Narva arendamiseks. Samas tutvustatakse plaani sillutada Raekoja plats.
Kava siit.
Narva raekoja plats on kavas sillutada nn. kivimüügi abil. Kõigil huvilistel on Narva raekoja platsile võimalik osta oma kivi. Kivile saab lasta tahuda oma tunnusmärgi. Selline linnakodanike ja teise asjahuvilistele kaasamine pole Eestis esmakordne. Küll on see teadaolevalt esimene sarnane projekt Eestis, kus toetusaktsioon viiakse läbi Interneti teel. Igaüks valib Internetileheküljel enesele kivi ja määrab selle asukoha. Kiviostja saab vastava tunnistuse. Projekti teostumise järel kutsutakse kõik kivi ostnud inimesed kokku ja tehakse suur ühispilt. Pildil seisab igaüks oma kivil.
Platsi sillutamine ei ole eesmärk omaette. Raekoja plats peab taas saama linnakodanike ja külaliste meelispaigaks. Narva ja selle ajaloolisse osasse tuleb tuua uusi ideid ja aktiivset elutegevust . Raekoja platsi elavdamine on üks osa linna arendamises.
Raekoja platsi kivide müügi idee on üks samm kaasata linna kavandamisse ja arendamisse linnakodanikke, ajaloohuvilisi, inimesi nii Eestist kui väljapool seda. 
Seminari peaesinejad on prof emeritus Helmut Piirimäe Tartu Ülikoolist ja prof Mart Kalm Eesti Kunstiakadeemiast. Õhtupoolikul on arutelu Vana Narva tuleviku üle. Kell 17 on Narva raekojas ülikooli vanamuusikaansambli Festivitas Artium. Schola kontsert. Mängitakse Narva ühe hiilgeaja, 17. sajandi muusikat. Sama kontserdiga tähistatakse Tartu Ülikooli 369. aastapäeva. Seminari korraldavad koostöös Narva Arhitektuuri ja Linna Planeerimise Amet ja Narva kolledž.
Tavapäeval on Narva raekoda suletud. Loodetavasti asub raekotta kunagi Narva volikogu. Tänane Narva raekoja plats on kaetud asfaldiga. Ajalooline linnasüda rajati 17. sajandil, mil Narva oli Rootsi võimu all. Narva oli tollane Rootsi idaalade pealinn, suurepärane sadam, värav Venemaale. Lõviosa Vana Narva hoonestusest hävis II Maailmasõjas.
Ülar Mark, Narva peaarhitekt (tel 05 038872)
Katri Raik, Tartu Ülikooli Narva Kolledž (tel 05 155394)


PRESSITEADE.  

15.10.01. Komisjonile Narva geodeetilise põhivõrgu rekonstrueerimise riigihankele laekus kolm pakkumist: 
1. Dirk Fienke & Andreas Horst (Saksa firma) 
2) OÜ REIB ja AS Eesti Kaardikeskus (ühispakkumine) 
3) AS Planserk, OÜ Geometria ja AS K&H (ühispakkumine) 
Komisjon uurib pakkumiste sisu ja esitatud dokumente.

Press release.  

15.10.01. In commission of state delivery of renovation of the Narva reference geodesic network 3 proposals have arrived: 
1. Dirk Fienke & Andreas Horst (The German corporation) 
2. OÜ REIB and AS Eesti Kaardikeskus (The joint proposal) 
3. AS Planserk, OÜ Geometria and AS K&H (The joint proposal) 
The commission investigates the proposals and introduced documents.


PRESSITEADE.  

12.10.01. Teist korda külastavad Narvat rootslased, kes osalevad projektis: " Virtuaalne Narva ". Projekti eesmärgiks on Vana Narva renoveerimine, koostööd tehakse Tartu Ülikooli Narva Kolledzhi kolme üliõpilasega: Svetlana Kuusk, Olga Rešetnikova ja Alla Ojavere. Tegeletakse kesklinnas asuvate vanade hoonete kohta käiva informatsiooni kogumisega.

Press release.  

12.10.01. Already second time in Narva have visited group from Sweden. They work in the project "Virtual Narva". They try to reconstruct the part of old Narva. Now they are collecting information about buildings in the center of old Narva. Students of Narva College Tartu University take part in this project: they are Svetlana Kuusk, Olga Reshetnikova, Alla Ojavere.


PRESSITEADE.  

28.11.2001 KEHTESTAS NARVA LINNAVOLIKOGU LINNA ÜLDPLANEERINGU.  
Planeering on koostatud linnaruumi arengu  suunamiseks arvestusega järgmiseks 12. aastaks.
Planeeringujärgsed suurimad muudatused linnas on uue transiiditee asukoha valik, mis kulgeb paralleelselt raudteega. Sellega seoses on planeeritud ka praegu vanalinnas paikneva veoautode tollitsooni üleviimine Raudtee tänava ja raudtee vahelisele alale. Selline valik võimaldab vähendada ebasoovitava raskeliikluse osakaalu kesklinnas ning avab võimaluse pääseda Peetri platsilt otse Vanalinna. Oluliseks muutuseks on ka praeguste kesklinnas paiknevate kinniste tootmisalade funktsiooni järk- järguline muutmine äri- elamu- ja ühiskondliku sihtotstarbega aladeks. Oluliseks planeeringuosaks on kindlasti ka puhkealade aktiviseerimine linnas, seda eriti jõeäärses piirkonnas ning Kadastiku tiikide ümbruses.
Narva linna üldplaneering valmis Narva Arhitektuuri ja Linna Planeerimise Ameti, OÜ Hendrikson & Ko ning kõigi huvitatud linnakodanike koostöö tulemusena
Planeeringuga on võimalik tutvuda internetiaadressil www.narvaplan.ee

Press release.  

28.11.2001 A CITY MASTER PLANNING WAS ESTABLISHED BY NARVA CITY ASSEMBLY.

This planning is a direction of development of the city environment for the following 12 years. The largest change in the city there is a choice of a place for new transit road, which runs in parallel the railway. In connection with that was planned the carry an existing toll zone for cargo motor vehicles in old city to area between railway and street Raudtee. This choice will lower densities of undesirable influence of heavy transport on center of the city and will open an opportunity to reach directly from Peetri plats to Old city. Essential change is also gradual transformation of functions of the closed industrial territories located in the center to the target terrains of commercial, housing and public purpose. An essential planning part are activating in a city also fro the rest, especial coastal part at the river and around of ponds Kadastiku. 
The City master planning is a result of teamwork of architecture department and city planning of Narva, OÜ Hendrikson & Ko and all interested city dwellers. 
With a planning it is possible to familiarize in Internet by the address www.narvaplan.ee


PRESSITEADE.  

4-5. detsembril toimus Jaanilinna konverents "Narvamaa (Prinarovije) ühise kultuuriruumi loomine"

Press release.  
December, 4-5 in Ivangorod conference "Formation of uniform cultural space Narvamaa" was held


PRESSITEADE.  

Narva Arhitektuuri ja Linna Planeerimise Amet viis läbi riigihanke konkursi Narva linna geodeetilise põhivõrgu rekonstrueerimise ja rajamise töödele 15.10.2001. Konkursi tulemusi kontrollis pädev komisjon eesotsas Narva aselinnapea Vladimir Kalatšoviga.
Konkursi võitja (ühispakkumine AS PLANSERK, AS K&H, OÜ GEOMETRIA) poolt kirjutas tööettevõtulepingule alla AS PLANSERK juhataja Rein Lainevool ja tellija poolt Narva linna peaarhitekt Ülar Mark ning AS Narva Vesi tegevdirektor Rein Sirp käesoleva aasta 19. detsembril 2001. 
Nimetatud tööde käigus rekonstrueeritakse olemasolev geodeetiline põhivõrk ja rajatakse uued polügonomeetriakäigud riigi geodeetilises (L-Est97) süsteemis. See annab võimaluse geodeetilise informatsiooni kasutamiseks digitaalsel kujul paljudes Narva linna eluvaldkondades ja paneb aluse infotehnnoloogilise infrastruktuuri arendamisele.
AS PLANSERK alustas geodeetiliste töödega vahetult peale konkursi tulemuste väljakuulutamist 05.11.2001 sooviga jõuda suuremahulised tööd lõpetada lubatud tähtajaks s o 30. juuni 2002. Käesolevaks ajaks on lõpetatud ettevalmistustööd, olemasoleva geodeetilise võrgu ülevaatus, uute rajatavate punktide asukoha valik ja geodeetiliste märkide valmistamine. Punktide ülevaatuse tehnilised andmed on töövõtja poolt edastatud Narva Arhitektuuri ja Linna Planeerimise Ametile.

Press release.  
Narva Department of the Architecture and city planning has considered 15.10.2001 competitions on state deliveries of activities on renovation and facility of the Narva reference geodesic network. The competition was conducted under chairmanship vice-mayor of city Narva Vladimir Kalatshov. From the party defeated in competition (joint proposal AS PLANSERK, AS K&H, OÜ GEOMETRIA) December 19, 2001 the working agreement have signed the chief AS PLANSERK Rein Lainevool, on the part of the customer the main architect of Narva Ülar Mark and executive director AS Narva Vesi Rein Sirp. These activities envision renovation existing reference polygonometrical of a network and creation new polygonometrical of courses in a state geodetic system L-Est97. AS PLANSERK the beginnings of work 05.11.2001 also hopes to finish this big amount of works by June 30, 2002.


PRESSITEADE.  

Arhitektuuriameti muinsuskaitse inspektor Eduard Kohlhof osaleb projektis BALCON.Antud hetkel käib projekti ettevalmistamine. Projekti ülesandeks on muinsuskaitse objektide (arhitektuurimälestiste) kaitse ning restaureerimine. Projektis osalevad Balti riigid ( Eestist Narva ja Tartu ), Poola, Rootsi ja Taani. Info BALCON projekti kohta: www.balcon.net 

Press release.  
The inspector of protection of monuments of the Narva department of architecture Edward Kohlhof participates in project BALCON. At present there is a preparation of the project, a task of the project is protection and restoration of monuments of architecture. The Baltic countries (Estonia represent Narva and Tartu) participate in the project, Poland, Sweden and Denmark. The information on the project look here


<Europan1 

<Europan2 

<Raekoda1 

<Raekoda2 

Bilder på våra gäster från Sverige 

Material för svenskarna  2 part  Bastions Rae3


Arhitektuuri võistlus - Peetri plats  Architectural competitio - Peetri plats
Arhitekturnyi konkurs - Peetri plats (rus)

< tagasi 

Üldplaneering | Detailplaneeringud | Arhitektuuri võistlus | Fotogalerii | Linna ehituspõhikiri | Geodeesia | Kaart | Kontakt |

© 2001 Arhitektuuri ja Linna Planeerimise Amet. Tel. +372 35 99050