Narva Arhitektuuri ja Linna Planeerimise Amet          

Üldplaneering | Detailplaneeringud | Arhitektuuri võistlus | Fotogalerii | Linna ehituspõhikiri | Geodeesia | Kaart | Kontakt |

 

 

 

 

 

 

 

 

On esitatud järgmisi küsimusi riigihanke osas.

 Lp. hr. Aleksandr Malõsko Narva Linnavalitsuse Arhitektuuriamet                          Meie 19.09.2001 nr. 484

Küsimused riigihanketingimuste kohta

Läbi vaadanud Narva geodeetilise põhivõrgu konkursi tingimused, tekkisid meil järgnevad küsimused:

A. Tehnilist laadi küsimused:

1. Konkursimaterjalides ("Tehnilised nõuded Narva linna kohaliku geodeetilise põhivõrgu rajamiseks") toodud nõuded on kohati vastuolus Riigi Maa-Ameti poolt kehtestatud nõuetega ("Kohaliku plaanilise geodeetilise põhivõrgu rajamise nõuded”).

Vt. Alljärgnev tabel: 

Nõue

Narva nõuete järgi

RMA nõuete järgi

Kohaliku    põhivõrgu    lähte-

punktide (1.järk) täpsus

Abs ±lcm

Suht. ±0,7cm 

Ruutkeskviga aluspunkti suhtes < 2cm

Ruutkeskviga naaberpunkti suhtes < lcm

Kohaliku  põhivõrgu  punktide

(2.järk) täpsus

Abs ±2cm

Suht. ±lcm        

Ruutkeskviga aluspunkti suhtes < 5cm

Ruutkeskviga naaberpunkti suhtes < 2cm

Punktide tihedus

1. järk 0.6 p/ km2 

2. järk 2 p/km2

1. järk 1 p/km2

 2. järk 12 p/km2      

Küsimus: tehes töid Narva LV nõuete järg, kuidas on tagatud töö kooskõlastamine / vastuvõtmine Riigi Maa-Ameti poolt.

2. Raadio-ja sidemastid põhivõrgu analüütilisteks punktideks ei sobi:

- neil puudub konkreetne tipp

- kolmnurkse ristlõikega mastide pikitelg ei ühti visuaalse pikiteljega. Visuaalse pikitelje asend sõltub masti vaatamise suunast.

-  mastid kinnitatakse tavaliselt tõmmitsatega, mida aeg-ajalt pingutatakse, mistõttu nende tipu asend muutub.

3. Punktide tiheduse korral 2 p/km2 peavad joonepikkused ideaaljuhul olema 500 ... 700 m, mis linna tingimustes on ebareaalne.

4. Isegi polügonomeetriakäikude ideaalse paiknemise korral kujuneks mõõdistus- (teodoliit-) käikude pikkuseks 1 ... 1,5 km, mis ei taga mõõdistamise graafiliseks täpsuseks 0,1 mm (M 1:500 puhul 5cm). Graafilise täpsuse tagamine sellistes tingimustes nõuab teodoliitkäike täpsusega 1:50000 kuni 1:75000!

Küsime Teie arvamust ülaltoodud tähelepanekute kohta.

B. Tähtaja küsimus: Töö on 8-etapiline:

- lepinguni jõudmine

- olemasoleva võrgu ülevaatus

-  projekti koostamine

- projekti kinnitamine

- võrgu rajamine

- mõõtmistööd

- arvutustööd

- tööde vormistamine ja vastuvõtt

On liiga optimistlik loota, et ükski neist etappidest oleks tehtav lühema ajaga kui 2 nädalat, mistõttu 3 kuud kogu töö tegemiseks on meie hinnangul ebareaalne. Tähtaega pikendab ka välitööde langemine ebasoodsale aastaajale. Palume Teie arvamust ka hanketingimustes toodud tähtaja kohta.

Lugupidamisega

Margus Saavik,

REIB OÜ tegevjuht

tel. 6604-568

Vastused:

 

 

***

Seoses Narva linna põhivõrgu riigihanke pakkumisega on tekkinud mõned
küsimused:

1.Kui suurele pindalale tuleb projekteerida rajatav Narva linna kohalik
geodeetiline põhivõrk.Palume avaldada sellekohane skeem objekti piiridega.
2.Millises formaadis tueb vormistada nõutavad digitaalmaterialid - punktide
asukohtade sidemete skeemid,geodeetiliste punktide rindpanoraamid,võrgu
skeem ja muu graafiline material.
3.Kas on olemas punkti asukoha skeemi nõutav vorm?

Lugupidamisega 

J.Kallandi, ASK&H geodeesiabüroo juhataja.
21.09.2001

Vastused:

Polügonomeetri võrgu peaks rajama vastavalt skeemile (~ 29,5 km2)

 

  < tagasi

  Üldplaneering | Detailplaneeringud | Arhitektuuri võistlus | Fotogalerii | Linna ehituspõhikiri | Geodeesia | Kaart | Kontakt |

© 2001 Arhitektuuri ja Linna Planeerimise Amet. Tel. +372 35 99050