Hetkeseis

Projekti käivitusnõupidamine toimus 22.-23. novembril 2002 Narvas. Kahepäevane arutelu andis kõigile parteritele avarama ülevaate kogu teemast.
Kuna esimesel etapil oli vaja selgeks teha tegelikud vajadused, tuli suurem osa töödest teostada Narvas. 5. detsembril toimus töökoosolek, mille eesmärgiks oli välja töötada nõuded küsitlusele, süsteemi kasutajaliidesele, töötlus- ja andmebaasikihtidele.
2003. a. jaanuaris toimusid mitmed töökoosolekud linnaplaneerimisekspertide osalusel, kus kirjeldati süsteemi vajadusi, täpsustati projekti nägemust ja teoreetilisi nõudeid süsteemile.
29. detsembrist 2002 kuni 27. jaanuarini 2003 viidi Narvas läbi küsitlusi, et teha kindlaks kohalike huvigruppide nõudmised ning saada tagasisidet süsteemile esitatavate teoreetiliste nõuete kohta.
2. ja 3. märtsil 2003 kohtusid projekti partnerid Kreekas aset leidnud Tehnoloogiapäeva raames. Arutleti tehnoloogiliste küsimuste üle ning koostati järgmise kuue kuu täpne tegevuskava.

Lähitulevik

2003. a. septembri lõpul toimuva järgmise koosoleku põhilised teemad on:

- tehisintelligentsil põhineva agendi tarkvara
- töötlus- ja turvakiht, sealhulgas otsustusprotsessi moodul (DMM)
- kasutajaliides
- andmebaasi mootor

Projekti lõpptähtajaks on 2005. a. september.